Hemligt dokument läckt om Socialdemokraternas krismöte i fredags

| 27 november, 2019

Jag tror nog att alla redan vet om att Socialdemokraterna i fredags höll ett krismöte eller som de själva ville beskriva det som ett mellanvalstrategimöte. Ett möte där de skulle staka ut en vinnande politisk strategi. Men i går kväll skrev Torbjörn Nilsson på Expressen att det nog ändå var ett krismöte, för han har fått läsa det hemliga dokument som blivit läckt till honom. I dokumentet hymlas det inte om att Socialdemokraterna själva märkt hur impopulära de är samt att partiet väjer för konflikter med Centerpartiet och Liberalerna

Den Socialdemokratiska partistyrelsen skriver också i dokumentet att JÖK-avtalet bara är ett medel och inte ett mål. Och Torbjörn Nilsson skriver att just detta uttrycket kommer inte att ta mer än ett par veckor förrän det ligger i var ministers mun. Men där frågas också en hel vad det en gång största partiet i Sverige ska göra för att återta den platsen. Men där finns det inte några svar. Där är det väldigt tunt med svaren från den socialdemokratiska ledningen. I dokumentet står det. ”Det parlamentariska läget begränsar våra möjligheter att fullt ut bekämpa samhällsproblemen med socialdemokratiska lösningar.”

Och ”dessa nya förutsättningar ser inte ut att förändras under överskådlig tid.”
Det lär också stå att ”Även om ambitionen alltid är att söka majoritet för socialdemokratisk politik kommer vi under lång tid framöver att stå inför valet att antingen ingå kompromisser med andra partier, eller bli utan avgörande inflytande över den politiska inriktningen i Sverige.”
Så visst ser det nattsvart ut för sossarna, de verkar inte ha några framtidsutsikter, i alla fall inte inom partistyrelsen.

De verkar ha tappat allt hopp.
Torbjörn Nilsson skriver att det här strategidokumentet inledningsvis var överraskande, och att texten nog allt var tänkt att hållas inom partiet och inte komma ut då den visar att den socialdemokratiska ledningen har förstått att de är impopulära hos ses svenska folket. För i dokumentet står det även att ”pessimismen bland väljarna inför landets utveckling är rekordhög”. Och det fortsätter med att ”det finns fortfarande stora frågetecken bland väljarna när det gäller vår förmåga att hålla kursen i migrations- och integrationspolitiken, och en ilska mot den politik vi fört”.

Dokumentet fortsätter sen med ytterligare klarheter för oss som menat att Socialdemokraternas politik har varit milvägs ifrån en vettig politik som borde ha förts när där står att ”förtroendet för att vi kan leverera set som förväntas, framförallt när det gäller sjukvården och pensionerna där det minskat kraftigt”. Och det är nog ingen som inte håller med detta. För där är ingen som inte har lagt mörke till att den politiken som de gick till val med, att ordna medlen stramare migrationspolitik och en mer radikal välfärdspolitik inte har genomförts. Att den politiken försvann i förhandlingarna med Liberalerna.

Om väljarnas syn på partiet är man ärliga med i dokumentet men lösningarna är mindre distinkta med. Där kommer intetsägande floskler som att JÖK-avtalet är ett medel och inte ett mål. Där har partiet inga ordentliga svar.
Lena Braastad sade i uttalande efter mötet att ”vi sätter välfärden främst.”
Men då frågar man sig vilkens välfärd är det hon talar om?
En uppsatt herre sa då i bakgrunden att ”vi ska i förhandlingarna framöver ställa välfärden mot andra saker, vi ska alltid låta välfärden komma först”.
Och då upprepar jag för vilka ska välfärden ställas först?

Torbjörn Nilsson frågar sig om inte detta bara är internpolitik, och jag frågar mig detsamma?
För de senaste månadernas opinionsförluster det avgörande utan det interna missmodet och det nya tonläget i debatterna socialdemokrater emellan. Dessa gräl är inte lätta att reda ut för dem, de senaste åren har det handlat om de ska prioritera välfärden eller migrationen. Inför och i valrörelsen var det samtalsämnet och enligt många kritiker tog just de ämnena för stor plats. Och i det ljuset är dokumentet intressant då Socialdemokraternas valledare John Zanchi som under flera år arbetat och lagt grunden till partiets strategi inte varit med om arbetet med denna produkt.

För enligt Torbjörn Nilsson har det skett förskjutningar i prioriteringarna, men det ska inte tolkas att kritikerna fått rätt. Det ska mer tolkas mer som att partiet nu inte kan stå emot det tryck som nu kommunalråd höjer rösterna för att partiet och regeringen fört en felaktig ekonomisk politik. Det är JÖK-besvikelsen som slagit till. I detta dokument beskriver de en önskad huvudkonflikt, den att socialdemokratin garanterar välfärden medan de politiska motståndarna vill rasera den. Men de säger inget om hur det ska prioritera och åstadkommas.

De yppar inte medvetet enda ord att motståndet mot detta finns i det egna regeringsunderlaget, för i partiledningens värld är centerpartister och liberaler inte politiska motståndare utan partners. I dokumentet finns formuleringar och stycken som visat hur långt partiet rört sig vänsterut. Och där finns förstås skrivningar om vad motståndarna de högerkonservativa blocket prioriterar. Om hur illa Sverige skulle sett ut om de suttit vid makten. Men där står också att partiet inte får ta konflikt med dem som står för liberaliseringarna, det vill säga Lööf och Sabuni.

Då så hade detta dokument varit en strategi för att hantera det problem man pekar ut, att medborgarna ser för lite socialdemokratisk politik, hade det behövt handla om maktrelationerna i det egna regeringsunderlaget och hur det ska ändras. Men någon sådan strategi syns inte. Enligt Torbjörn Nilsson som talat med en person han inte talat med på år köper de sig några månader med detta dokument, men händer inget mer kommer allt att handla om Löfvens framtid. Och detta kommer inte bara att röra Lena Braastad, dör är många andra huvuden som också kommer att rulla på det Socialdemokratiska golvet på Sveavägen 68.

Frågan som återstår att se är om inte Löfvens huvud är ett av dessa då det var han som var drivande i att bilda en regering som stöder sig på liberaliseringsivrare som Annie Lööf eller för den delen Nyamko Sabuni. Att han sedan abdikerat för Miljöpartiet Lövin gör inte saken bättre. Det är bara att inse för Socialdemokraterna att med den politik Löfven för finns inte mycket av klassisk konservativ socialdemokratisk politik i Löfvens regerande. För i Löfvens värld är JÖK-avtalet inte medlen, det är hans mål.

https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/lofvens-nya-krisinsikt-i-hemliga-strategin-for-s/