Jenny Wennberg: Socialdemokrater satsa på välfärden eller tyna bort.

| 4 december, 2019

Jenny Wennberg skriver i sin ledarartikel i Aftonbladet att det är dags för Löfven att vakna nu. Socialdemokraterna måste satsa på välfärden för annars så kommer de fortsätta tappa stöd.
För i gårdagens SCB-undersökning visades tydligt att socialdemokraterna backar i opinionen och att de nu har det lägsta stödet någonsin i en SCB-mätning. I samma mätning visades det att Sverigedemokraterna får sitt högsta stöd någonsin i samma mätning.
Så som Wennberg skrev tidigare, det är tid för Löfven att vakna och föra socialdemokratisk politik. För det handlar inte om en rörelse bland väljarna som Socialdemokraterna tycks tro när man läser deras mellanvalsstrategi och som de tror sig kunna möta genom att vara tydligare.

Enligt Wennberg handlar det om att Socialdemokraterna saknar övertygande välfärdsreformer som ger väljarna hopp och framtidshopp. Och vad väljarna ser nu är ett samhälle som sviker, vad väljarna ser är att sju av tio kommuner planerar nerskärningar av olika slag. Där de hotar med nerskärningar i skolan, där de hotar med att sänka värmen på äldreboenden. När läkare och sjuksköterskor i Stockholm sparkas samtidigt som man ute i landet har svårt att rekrytera samma folk. Detta samtidigt som barn säljer droger och skjuter ihjäl varandra och oskyldiga på landets gator.
Så är det så konstigt att inte medborgarna i landet har så stort förtroende för det största regeringspartiet?

Wennberg skriver att Socialdemokraterna och regeringen måste visa för väljarna att de har en plan, att inte JÖK-avtalet inte kan vara heligt när verkligheten visar att det måste omförhandlas.
Men frågan är om Liberalerna och Centerpartiet är villiga att göra det?
För med tanke på att de vunnit så mycket makt på att deras politik blivit så framträdande så ligger nog det önskemålet som Wennberg framför långt borta. Men hon har rätt i att om Socialdemokraterna och regeringen Löfven inte ska förlora mer opinionsstöd så måste Socialdemokraternas politik bli mer tongivande i JÖK:en.
De måste stå upp för sin politik, något som de inte gjort sedan avtalet klubbades igenom.

Hon menar att Socialdemokraterna måste stå upp för att skolan är viktig för brottsbekämpningen, att dör faktiskt finns människor som behöver arbetsförmedlingen för att komma i arbete. Och man måste göra det nu, för annars är det försent.
Men det Wennberg glömmer bort här är att det första Löfven måste göra är att få våra gator och torg säkra. Det hjälper inte med en massa tomma fraser som regeringen hittills har levererat, det behövs ordentlig handling.
Men frågan återstår att se om Löfven och den resterande regeringen kan leverera det, om de har kraft och idéer att göra detta?
För lyckas de inte med detta så kommer de inte vinna något förtroende, då kommer de fortsätta förlora allt fler röster till dem som enligt opinionen har lösningen på detta problem.

https://www.aftonbladet.se/a/0nzOP2

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •