Kristdemokraterna och Moderaterna hoppar av energiuppgörelsen.

| 10 december, 2019

Vid lunchtid idag kom nyheten att Kristdemokraterna och Moderaterna lämnar energiuppgörelsen. Överenskommelsen som kom till 2016 och skulle vara en ramöverenskommelsen om den svenska energipolitiken och i den ingick innan tisdagen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men nu är det bara JÖK-partierna som är kvar i den. Enligt Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin så beror deras avhopp på att de inte ser någon framtid för den. Hon menar att regeringen inte velat diskutera de förslag som de och Moderaterna fört fram.

Hon säger: ” Vi ville se ett besked från regeringen om att bjuda in samtliga partier för att diskutera de utmaningar som finns, men regeringen har inte tillmötesgått våra förslag eller ens velat diskutera nya energipolitiska mål som värnar industrin och ger tillväxt i bolagen.”
Moderaternas energipolitiske talesperson sade till TT: “Anders Ygeman och regeringen har en valhänt hantering av detta. Jag hade en förväntan om att de skulle sätta Sveriges intressen framför det egna partiets. Det kokar ner till att hantera egna problem i regeringen i stället för att seriöst fundera på vad som är relevant och viktigt för Sverige.”

Efter beskedet från Kristdemokraterna och Moderaterna så uttalade sig ett par av regeringens företrädare om detta. Energiminister Anders Ygeman gjorde ett uttalande på Twitter där han öste galla på Kristersson med att skriva: “Det verkar som att Ulf Kristersson har gjort svikna löften och brutna överenskommelser till sitt signum. Vi hade högre förväntningar på Moderaterna.”
Även Näringsminister Ibrahim Baylan som tidigare var energiminister har vädrar sin irritation i dag på Twitter: “Enligt Energiöverenskommelsen får man investera i befintlig som ny kärnkraft. Genom EÖ har kärnkraften fått de bästa villkoren den haft på 40 år. Likväl väljer nu M och KD att lämna EÖ. Man offrar Sveriges behov av långsiktig energipolitik för kortsiktig partivinning. Illa det!”

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin var inte sen hon heller med att kommentera på Twitter, när hon skrev: “Detta är politiskt spel som äventyrar svensk energisäkerhet och förvirrar klimatdebatten. Mycket dåligt.”
Men då kan man fråga sig om det är Moderaterna och Kristdemokraterna som bryter överenskommelser eller för den delen hotar energisäkerheten?
Är det inte i själva verket regeringen Löfven som gör det när de vägrar rubba sig det minsta i ens en skrivningsfråga?
Är det inte partier som Miljöpartiet som hotar energisäkerheten när de vägrar att inse att Sverige inte klarar energiförsörjningen med bara förnyelsebara energikällor?

För vad ska försörja svenska företag i södra Sverige när inte den inhemska energiförsörjningen räcker till?
Och det som Ibrahim Baylan menar att energiföretagen får investera både i befintlig och ny kärnkraft är bara en bluff. Jo visst får de investera men vilken investerar i något om de vet att det är bortkastade investeringar när ett av regeringspartierna vill avveckla kärnkraften omedelbart.
Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt har rätt i en sak med detta och det är att det kommer att bli politisk oreda i energipolitiken, men att sen som han påstår att det är Moderaternas och Kristdemokraternas fel, är helt fel. För det krävs två att dansa tango och vill den ena parten inte dansa så blir det heller ingen dans.

Kristdemokraterna vill nu söka stöd för en ny överenskommelse, detta skulle vara tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
Camilla Brodin säger: “Nu under våren kommer några frågor att ändå debatteras i riksdagen och vi kommer söka stöd för en ny energipolitik i utskottet.”
Och med tanke på hur jämt det ser ut i riksdagen så kan mycket möjligt JÖK-arna tillsammans ved Vänsterpartiet falla i en sådan omröstning. Så det gäller att den socialdemokratiska partipiskan viner ordentligt om JÖK:en ska vinna. För de har 174 röster mot Moderater, KD, Liberaler och SD som har 173 röster. Röstar sedan de politiska vildarna som är två stycken på dem som vill ha kärnkraften kvar så vinner den sidan.

En fråga återstår bara och då och den är om Socialdemokraterna kan hålla samman sitt parti i just denna frågan då jag vet att många av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna inte är så begeistrade i avvecklingen av kärnkraften. De vet att just den saken kan kosta många jobb i landet och med det många röster för partiet. Men det verkar inte vara något som bekymrar partitopparna som Ygeman eller Baylan. De fortsätter ånga på med den ena oförskämdheten efter den andra mot dem som inte uppför sig som de och den socialdemokratiska partiledningen tycker övriga ska göra. Att de själva eller partiledningen inte följer samma värdegrund det verkar de inte bry sig om det minsta. För i deras egna ögon är de ett 50 procentsparti som är ofelbara.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-och-m-lamnar-energioverenskommelsen?fbclid=IwAR0brskZwIcVVL0MxmQ8iqldTbNPzDgm4zguitdn9TGIsJkBNwY0SzE3obE
https://www.expressen.se/nyheter/m-och-kd-lamnar-energioverenskommelsen/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0nz57B/stor-besvikelse-efter-energiavhoppen
https://www.di.se/nyheter/m-och-kd-lamnar-energioverenskommelsen/