INSÄNDARE. Leif Leijon om det våldsamma upploppet i Trollhättan och maskeringsförbudet

Av | december 13, 2019

För tredje dagen på kort tid är det oroligheter på Kronogården i Trollhättan. Foto: Rescue Photo

Polisens presstalesman, Göran Carlbom hävdar att en polis fått en flaska i huvudet och lindrit skadats under det våldsamma upploppet men att ingen har begått något brott, bara stört den allmänna ordningen.

Om man kastar en blick på lagen så är maskering förbjuden under störande av allmän ordning och kan ge böter och fängelse.

Hur kan då polisen hävda att ingen har begått något brott och hur uppfattar upploppsmakarna som inte bara stört ordningen utan även skadat en polis och brutit förbudet mot maskering att polisen slapphänt tittar på och hävdar att ingen begått något brott och därför inte kan åtalas.

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall
SFS nr: 2005:900
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2005-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl.
Det gäller inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän sammankomst, som avses i första stycket, med stöd av 2 kap. 11 a § ordningslagen fått tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

2 § Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

3 § Egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl för det.

Leif Lejon

Svt


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *