Korruptionens nyrenässans?

| 15 december, 2019

Det här handlar om Özz Nujens fortsatta svartbyggande på Gotland.

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-‒‒‒‒‒-

Insändare i Gotlands Allehanda

“Jag har ett par frågor till Eva Ahlin, miljö-och byggnämndens ordförande, angående en situation i Tingstäde som rymmer flera saker som verkligen oroar mig och som verkar hända allt oftare på ön.

För ett antal år sedan köpte en känd politisk komiker och nära släktingar till honom tre fastigheter i Tingstäde där flera av byggnaderna är klassade av regionen som särskilt skyddsvärda ur kulturminnessynpunkt. Dessa byggnader har sedan renoverats och byggts om, delvis utan bygglov som skulle krävts.

När Akilovs terrorbrott på Drottninggatan utreddes uppdagades en utbetalning till honom från komikerfamiljen på 85 000 och hans förklaring till den var att han tillsammans med några landsmän arbetat svart och det var betalning för det. Eftersom långt över 1000 kvm boyta renoverats och byggts om på Tingstäde utan att någon byggfirma varit aktiv och Akilovs pengar är de enda som går att hitta och samtliga byggnader inspekterats nu i våras så vill jag fråga:

Har byggnadsnämnden kontaktat EKO-brottspolisen och tipsat dem om att de borde undersöka detta?

Det verkar som gotländska politiker numera ser det som helt i sin ordning att utnyttja utländsk arbetskraft för dålig betalning och osäkra anställningsförhållanden. Flera utländska arbetare har dött på Gotland i svartarbete och lämnat kvar barn och hustrur i fattigdom. Mest utsatta av utlänningar som arbetar svart här i landet är de som både saknar uppehålls och arbetstillstånd som Akilov – de utnyttjas skamlöst av samvetslösa arbetsgivare. Vad tycker du Eva Ahlin om detta problem i byggbranschen?

Vi är flera som anmält olovligt byggande på fastigheterna som familjen äger i Tingstäde. Byggnadsnämndens tjänstemän inspekterade i maj och några veckor efter det ringde jag den ansvariga tjänstemannen som uppgav att familjen måste söka ombyggnadstillstånd innan 1 november och den skulle skriva ned alla byggåtgärder som utförts utan tillstånd, bland annat på särskilt skyddsvärda byggnader, och lämna in förslag på beslut om sanktionsavgifter för svartbygge till MBN i augusti. Sedan verkar hela processen stoppats för nu är ärendet nedprioriterat och lagt i hög för oviktiga ärenden.

Är det du Eva Ahlin och andra politiker som stoppat MBN tjänstemännen?

Jag tycker detta luktar vänskapskorruption!

Hannes Müller, Klintehamn”

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-‒-

Komikern är förståss Özz Nujen som alla förstått vid det här laget. 

Bild: Kong Lo Merat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •