Partiet Nyans har inget med religion – uppfyller allt fler villkor för att beskrivas som ett renodlat islamitiskt parti

| 28 december, 2019

Det islamistiska partiet Nyans skriver på sin Facebooksida,

“Sveriges muslimer åtnjuter samma fri- och rättigheter som vilken svensk medborgare som helst. (..) Beslutet från Skurups kommun strider mot den svenska grundlagen, Europakonventionen och Barnkonventionen som blir svensk lag från 1 januari 2020. Detta är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas. Därför anmäler Partiet Nyans Skurups kommun både till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Justitieombudsmannen (JO).”

Vad det handlar om är att Moderaterna, Sverigedemokraterna och det lokala Skurupspartiet har röstat för ett förbud mot huvudduk i kommunens grund- och förskolor. Förbudet ska gälla både barn och personal. 

Nyheter Idag

Att Nyans reagerar som de gör är inte så konstigt, de uppfyller allt fler villkor för att beskrivas som ett renodlat islamitiskt parti. 

Ett första exempel på det fick vi då Nyans regerade då Vetenskapsskolan (numera Safirskolan) återigen fick skarp kritik. Utan några som helst förbehåll försvarade Nyans skolan tidigare huvduman, Abdel Nasser El Nadi, som av Säpo bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet, liksom att de gjorde allt de kunde för att slå bort det faktum att skolan IS-återvänadre och misstänkliggöra Säpo. “Var är bevisen? Vilka har de rekryterat? Vilka brott har de här IS-återvändarna begått? Varför åtalas de inte om det finns bevis”, skrev partiet i Dagens samhälle. 

Det är synnerligen allvarligt att man som parti unisont går ut och försvarar det oförsvarbara, men det säger oss något mer. “Att islamister eller dess allierade ifrågasätter Säpo och driver opinion för att på olika sätt misstänkliggöra Sveriges olika säkerhetstjänster är inget nytt. … Partiet Nyans reaktion på begäran att dra in Vetenskapsskolans tillstånd vittnar om att partiet tenderar att uppfylla några av de kriterier som krävs för att klassas som ett islamistiskt. Partiet är i varje fall i allra högsta grad apologetiskt inför terrororgansiationer som Islamiska Staten. Och retoriken känns igen från tidigare miljöpartister genom att Partiet Nyans försöker misstänkliggöra Säkerhetspolisen och bortse från de parlamentariska spärrar som finns för att garantera rättsäkerheten”, skriver Johan Westerholm. 

Ledarsidorna

Vi bör hålla i minnet vem det är som leder Nyans. Centerpartisten Mikael Yûksel har gjort sig känd för att sina kopplingar med Grå Vargarna, och för att han, på grund av sina extremistiska kopplingar, kastades ut från Centerpartiet.  Om inget av detta hade avslöjats hade Yûksel, genom sin politiska position i C, kunnat fortsatt arbeta i det fördolda. Nu behöver han inte längre det. 

ProjektSanning

Vi har sett det hända förut. Likande förlopp såg vi hända med Mehmet Kaplan och Yuri Khan, båda tidigare verksamma inom MP. Och sedan var det Omar Mustafa. I egenskap av ordförande för det Islamiska förbundet, bjöd han in antisemiter och homofober som talare. Det som knyter ihop dessa politiker är politisk islam. Och så har vi SSU. Kanske är deras öppna judehat i Malmö ett tecken på att de islamistiska värderingarna börjar bryta igenom och få fäste i etablerade partier som Socialdemokraterna. Vem vet? 

Som Imam Mahmoud Khalfi i Stockholms moské uttryckte det: ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Khalfi berömde också svenska politiker för att de har normaliserat relationen med Islamiska förbundet, vilka är kända för sina kopplingar med Muslimska brödraskapet. 

Nyans har inget med religion att göra, även om de gärna vill hävda det. Det handlar om politisk islam. Men kanske är det ändå bättre att Nyans bildats. “När islamismen verkar i det fördolda är det svårare att få en ärlig diskussion om de åsikter som frodas, eftersom de aldrig företräds öppet utan verkar i det fördolda.”

Samtiden

Partiet Nyans på Facebook


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: