Har de gjort sina jobb om alla blir förvånade frågar sig Sanna Rayman

| 30 december, 2019

Sanna Rayman skrev i går i sin ledare i Expressen om hur det är möjligt att experterna på området över den grova brottsligheten utbredning är paffare än vad hennes vänner är?
Hon frågar sig då om de gjort sina jobb?
För oavsett om vi lyssnar på Isländska völvor, tittar i spåkulor, i kaffesump och tennskvättar eller vänder oss till tunga samhällsanalytiker så är ambitioner den samma, att ligga steget före och vara något så när förberedd. Det är något som i synnerhet är viktigt för ledarna. För ett gott ledarskap kräver ett gott kunskapsunderlag.

Det är därför makthavare under alla tider hållit sig med kloka och kunniga rådgivare. Under faraos tid drömtolkade Josef faraos drömmar så Egypten kunde spara under de sju rika åren för att använda under hungersnödens sju år. Men nu så har drömtolkandets lagts åt sidan för modernare vetenskap. Det har lagts åt sidan för ändamålet skapade myndigheter som fått i uppdrag att följa sina sakområden, lämna rapporter och prognoser så att ledningen av landet kan fatta beslut och lagar.

Men har då dessa myndigheter som numera har uppdraget att tolka samhällsutvecklingen gjort sitt jobb när vår statsminister står mumlande i Public service att han ”inte såg detta komma”?
För när hon för sjuttielfte gången läser om en ny skottlossning, en ny död man, en ny sprängladdning och ett nytt rånat barn så ställer hon sig frågan om inte detta kunnat undvikas eller i varje fall hanterats på ett mer förberett sätt?
Hon frågar sig vidare varför vi sitter med en så valhänt och efterklok debatt när verkligheten erbjuder ett utmärkt argumentationsundetlag?

Hur är detta möjligt?
Hur kan den som skrivit regleringsbreven, beställt prognoserna och som har mängder av forskare och sakkunniga till sitt förfogande hävda att utvecklingen är något som tagit honom på sängen?
Ja, man kan verkligen fråga sig det?
För även om studien om BRÅ som diskuterats flitigt de sista veckorna kanske har sina metodbrister, så räcker inte de bristerna till för att den ska kunna avfärda den och den kritik mot BRÅ som rapporten framfört. För det är en myndighet som med säkerhet skulle må bra av en renovering och lite ny kultur i väggarna.

Sanna Rayman menar dock att vi inte behöver luta oss mot den studien eller rapporten som kom för att det skulle vara befogat att fråga sig om BRÅ levererar. Det räcker med att lyssna på Löfvens ord i Agenda. För vad är det för mening med en brottsförebyggande myndighet om den inte flaggar i tid när brottsligheten är på tillväxt?
Vad är meningen med deras prognosproduktion om inte den ger underlag så att en regering kan reagera och agera i tid?
Men kritiken bör inte stanna där, för ute heller från universiteten har några varningsflaggor hissars.

Men att det skulle kommit som den överraskningen som regeringsmedlemmar menar det skulle kommit som nu i höstas är föga troligt. Det är nog snarare så att varken forskarna och de sakkunniga eller regeringen velat ta in den informationskälla som vi skribenter här i PS går efter, det vill säga dagspressens rapporter. Vi har under lång tid sett denna utvecklingen och vi har skrivit om den under många år. Men det är väl så att vi inte är politiskt korrekta och därmed inte är värda att varken lyssna på eller tas på allvar.

Så jag avslutar precis som Sanna Rayman att mitt förslag är att vi byter ut vederbörande forskare och sakkunniga till sådana som läser och tar del av dagspressen samt tar del av alla oss bloggare som som varnat för denna utvecklingen sen många år tillbaka istället för att stämpla oss som obekväma eller högerextrema som inte är värda att läsa, lyssna eller ta på allvar. För vi lever många gånger ute i dessa områden som gång på gång utsätts för än det ena än det andra våldsbrottet. För inte tror jag i varje fall att de forskare eller sakkunniga som ger regeringen råd bor på dessa platserna för då skulle inte våldsbrottslingen komma som en överraskning.

https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/om-alla-ar-forvanade-har-nagon-inte-gjort-sitt-jobb-/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •