Höja kompetensen eller sänka kraven?

| 30 december, 2019

Ytterst handlar det om nysvenska läkares och sjuksköterskors kunskapsnivå. 

Teoretiskt och praktiskt kunskapsprov för medicinskt utbildade utanför EU, som infördes den 1 juli 2016, är ett fiasko. 76 procent av sjuksköterskorna är underkända, 73 procent av läkarna och så vidare. Statistiken är från berörda universitet. 

Gruppen är flera tusen personer stor och många är uppgivna. Det fäller integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter, skriver fyra debattörer. 

I augusti i år träffade Dagens Medicin (DM) Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt behörighetsavdelningens chef Åsa Wennberg. DM lade fram 13 konkreta förslag för att förändra systemet. Till exempel att dela in läkarnas prov i ett antal delmoment där endast den eller de delar som man underkänts i måste skrivas om, att utöka antal provförsök från tre till fem och provtiden från en dag till två, att specialisternas kompetens bedöms bäst av handledande kollegor vid provtjänstgöring, att provspråket anpassas efter var den prövande befinner sig, det vill säga gymnasiesvenska, att ingen frågebank finns, vilken litteratur i koncentrat de ska läsa och så vidare. 

Socialstyrelsens chefsjurist och universitetens provansvariga skyller fiaskot på patientsäkerhetslagens stränga krav. Dess syfte är att minimera 1. mänskligt lidande och 2. onödiga sjukvårdskostnader. 

Ett förslag är att låta läkare/sjuksköterskor få genomgå tester inom de områden de behöver kunskaper för viss typ av läkarvård leder till att de får full behörighet och de kan när som helst byta jobb och syssla med sjukvård de tidigare visat sig ej vara dugliga till. 

Jag förstå inte hur man tänker här. Vill man dölja det faktum att utländska läkare och sköterskor helt enkelt saknar de kunskaper som krävs för att få arbeta inom sjukvården i Sverige? I så fall är vi illa ute. 

Ytterst handlar det om att offra kunskapen på den politiska korrekthetens altare. Skrämmande men inte förvånande. Det sker löpande inom alla områden och det sker redan i skolorna där invandrade elever föreslås få en annan bedömning (läs lägre kunskapskrav). 

Olivia Wigzell är fd socialdemokratisk politiker och numera generaldirektör på Socialstyrelsen. 

Åsa Wennberg är jurist och numera enhetschef på Socialstyrelsen.  

Jan-Ove Malmgren
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/10/kunskapsprovet-ar-ett-fiasko/ 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •