Kritiken mot sättet som staten i Sverige agerar på har en lång historia.

| 1 januari, 2020

Och staten Sverige har under lång tid blivit en alltmer socialistisk stat, med allt som där följer.

Det är oftast svårt att urskilja exakt i vilken utsträckning dessa begränsningar av individuell frihet är, detta då vi alla sitter med vår “normalsituation” som rättesnöre.

Det är exempelvis många saker vi helt enkelt tar för givet, men som i själva verket utgör en kraftig begränsning av våra individuella fri- och rättigheter.

Ett par exempel:

Bygglov.
Vi är alltså tvingade att söka bygglov när vi vill ändra, lägga till, ta bort saker på tomtmark vi ÄGER.

Skolplikt.
Vi är tvingade att sända våra barn till skolor där vi inte själva har någon kontroll över på vilket vis våra barn blir indoktrinerade. Och våra barn blir absolut indoktrinerade, tro ingenting annat.

Skatteplikt.
Som medborgare är du enligt lag tvingad att betala skatt. Inte en gång. Inte två gånger. Minst tre gånger betalar du skatt på varje krona, och du har inga val. Detta är det tydligaste exemplet på statens våldsmonopol.

Det finns naturligtvis mängder med andra punkter och områden där vi är kraftigt begränsade i Sverige gällande våra fri- och rättigheter, men låt oss begränsa oss till dessa tre ovan.

Orsaken till att vi ens knappt reflekterar över att vi blir begränsade är att vi är vana vid det, och vi har en hel statsapparat, inklusive media, samhälle, grannar och vänner, som alla vidmakthåller och förstärker denna bild, att detta är normen, att detta är normalt.

Jag hävdar att så är inte fallet.

Jag hävdar att detta är ett önskat utfall av den socialistiska ideologin som styr, och har styrt vårt land i snart hundra år.

Och det är ganska enkelt att bevisa.

Faktiskt.

Alla som har spenderat lite tid utomlands, inte på semester, utan arbetandes eller under utbildning, inser raskt att den “svenska modellen” är just endast svensk.

Det finns många människor runt om i världen som helt enkelt inte förstår vad du pratar om när du som svensk säger “bygglov” (eller någon variant av bygglov), där det är helt väsensfrämmande att du inte får bestämma hur dina barn skall uppfostras/skolas, och de kan absolut inte förstå att du inte har någon möjlighet att påverka hur din skatt används.

Många bygger vad de vill, hur de vill, när de vill på mark de ÄGER. Men de ÄGER också konsekvenserna av vad och hur de byggt.

Många skickar sina barn till skolor som fullt ut delar de värderingar och uppfattningar som du som förälder har. Och skulle ALDRIG acceptera att staten försökte lägga sig i hur du uppfostrar/indoktrinerar DINA barn. Och ja, uppfostran och utbildning är till stora delar ingenting annat än just indoktrinering.

Och många har stora möjligheter att direkt påverka hur skatt används av staten. Det finns i vissa länder kryssrutor på skatteredovisningsblanketter där du som medborgare markerar vad du vill, samt vad du INTE vill stöda med dina skattepengar.

Dessutom är det många som inte alls ser det som självklart att det exempelvis skall finnas moms eller för den delen, arbetsgivaravgifter, dolda skatter, något som socialismen i Sverige är mycket duktiga på att klistra på allt och alla som de kan gör det på.

Självindexerande höjning av drivmedelsskatt, anyone?

Så. Det FINNS helt andra sätt att hantera en befolkning fri- och rättigheter på.

Men självklar VILL INTE det socialistiska maktetablissemanget att vi medborgare ens skall vara medvetna om att vår “normalsituation” är allt annat än normal.

Det ingår liksom i konceptet att styra en befolkning. Det är mycket enklare att styra människor som är okunniga och lydiga än att försöka styra människor som är informerade och kunniga, som vet och förstår att det “normala” endast är en politiskt motiverad, ideologiskt baserad, önskesituation som drivits fram under drygt hundra år av socialistisk indoktrinering på alla nivåer som ett samhälle har.

Så, med detta vill jag önska alla Projekt Sannings läsare och skribenter ett Gott Nytt och långt mindre socialistiskt kontrollerat År, nu när vi snart går in i ett nytt decennium.

http://meritwager.nu/…/ju-likgiltigare-ett-folk-forhaller-…/


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: