Vilken överstatlighet styr egentligen vilken?

| 5 januari, 2020

FN har bestämt att EU ska öka mottagandet av kvotflyktingar. Vilket organ bestämmer egentligen vad? 

Samtidigt som Sverige stramar åt flyktingpolitiken på hemmaplan, det är snart 2,5 år kvar till nästa val och det gäller att följa hur de politiska vindarna blåser, ökar antalet kvotflyktingar som hämtas utomlands via FN. En humanitär insats men forskning visar att kvotflyktingar har svårare att få jobb än andra flyktingar. Vilket troligen innebär att de kommer att livnäras av svenska folket livet ut. 

Av de 70,8 miljoner människor i världen som är på flykt (2019), bedömer FN:s flyktingorgan UNHCR att 1,44 miljoner är så sårbara att de behöver evakueras utomlands genom så kallad vidarebosättning. De flesta som väljs ut lever i flyktingläger. 

Under 2019 fick 70 000 människor möjlighet att börja om sina liv i något av de 28 länder i världen som accepterar kvotflyktingar. De flesta mottagarländer tar bara emot ett mycket litet antal – Danmark har exempelvis tagit tolv kvotflyktingar under 2019, Japan nitton. Sverige med sina 5 000 platser både 2018 och 2019 är nu det femte största mottagarlandet i världen. Det lär knappast bli färre i år. 

Av de ärenden som UNHCR presenterade för Migrationsverket förra året fick 95 procent bifall. Drygt 70 procent fick flyktingstatus, medan övriga fick status som alternativt skyddsbehövande. Hur många som kommer ut i arbetslivet får vi aldrig veta. 

I samråd med UNHCR har Sverige sänkt akutkvoten i år, men har fortfarande ett av världens högsta mottagande av akuta och prioriterade ärenden. Sveriges kvot av akuta och prioriterade ärenden utgör trots det närmare hälften av världens totala antal platser för denna ärendetyp akuta och prioriterade ärenden. Vad är det som gör att Sverige alltid ska vara “värst” när det gäller invandring? 

Inom ramen för akutkvoten har UNHCR även möjlighet att presentera andra ärenden som behöver prioriteras för vidarebosättning. Det kan till exempel röra sig om personer som förutom egna skyddsbehov också har släktingar eller familjemedlemmar i Sverige, eller ärenden som inte bedöms kunna presenteras för andra länder än Sverige på grund av snävt utformade urvalskriterier eller andra begränsningar. Varför har Sverige en generösare inställning? 

Tittar man på samtliga kriterier för intag av kvotflyktingar så utmärker sig Sverige och är i princip “bäst i klassen”. Varför har det blivit så här? Vad är det som gör att Sverige alltid måste spela bror duktig? Är det ett komplex eller rent av en komplott? Vi lär aldrig få svar på den frågan men det är i alla fall så att det är det svenska folket som får handskas med de akuta problemen den vettlösa invandringen för med sig. Politikerna går alltid fria. 

“And then there are the politicians: may every last one of them die violently and painfully at the end of a rope or in a bloody ditch, and may God damn all their souls to hell!”

— Dr. William Pierce

Jan-Ove Malmgren
Bakom betalvägg: https://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gar-det-till-nar-sverige-valjer-kvotflyktingar-utomlands/
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db1132033/1557926648591/Sveriges%20flyktingkvot%202019.pdf 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •