Separata badtider. När demokratin slår knut på sig själv

| 15 januari, 2020

En kvinna i Västervik har lämnat in ett e-förslag, där hon vill att det ska finnas tider i simhallen, där endast kvinnor får bada. E-förslaget har redan fått 67 namnunderskrifter vilket är långt utöver de 20 som måste finnas för att kommunstyrelsen ska ta upp förslaget.

Separata badtider för kvinnor har inget med jämställdhet att göra, tvärtom. Det här är att springa islamisters ärenden och därmed urholka kvinnors jämställdhet i Sverige. 

Separata badtider hjälper inte heller integrationen utan snarare förstärker det separationen från samhället. 

Separata badtider handlar också om ett uttryck för normer och sammanhang som stjälper snarare än hjälper i kampen mot parallella samhällen.

“Separata badtider är, hur man än vänder och vrider på saken, en socialisering i normer och värderingar som i modern tid varit det svenska samhället främmande. Det är en syn på människan där den enskilda individen och dennes rättigheter ger vika för kollektivistiska föreställningar om kyskhet, renhet och dygd. Det är en socialisering i normer och sammanhang där varje människa har sin bestämda plats i en större struktur utifrån faktorer som kön, ålder, etc.”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/parallella-samhaellen-separata-badtider-31996

https://www.dagensvastervik.se/nyheter/e/51893/e-forslag-om-tider-i-simhallen-bara-for-kvinnor/?fbclid=IwAR2pbHgpOanLxrNqUQdgGBRRoh5TQQetlm4ty9B9LrVCY7kgw6TBx66eywA?desktop=true


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp