Löfven och Lövin KU-anmälda av Moderaterna för hotande av domstolarnas oberoende

| 17 januari, 2020

Moderaterna KU-anmälde idag både statsminister Löfven och vise statsminister Lövin för att regeringen nu vill ompröva mark- och miljödomstolens godkännande av Preems utbyggnad av deras raffinaderi i Lysekil som redan har fått godkänt av domstolen. Regeringen ska nu överpröva detta beslut med hänvisning till den nya miljölagen. Moderaterna vill nu att KU ska utreda om detta bryter mot svensk lag och om det äventyrar rättssäkerheten.

Tobias Billström säger: ”Vi väljer att KU-anmäla därför att det inte är rimligt att regeringen väljer att ta över ett ärende från en domstol efter det att domstolen avkunnat sin dom. Det brukar vi kritisera andra länder för att politiker agerar på det viset.”
Han fortsätter sen med: ”Dessutom har vise statsminister Lövin redan sagt på förhand att hon har klart för sig vad denna omprövning ska leda till. Det är helt upp åt väggarna. Det ska vara en opartisk och rättssäker prövning.”

Och man kan inget annat än att hålla med Billström i det han säger.
För hur många gånger har det inte skrikits från både från socialdemokratiskt och miljöpartistiskt håll på länder som Polen och Ungern för att deras politiker lägger sig i rättsväsendet?
Hur många gånger har inte både Löfven och Lövin fördömt dessa länder och sagt att de inte är rättssäkra?
Men nu agerar de precis på samma vis som de skyllt dessa länders politiker för att göra.

Sen att Lövin redan så gott som skrivit sin dom gör inte saken bättre. Det handlingssättet är sådant man kan förvänta sig av regeringar i tredje världen där det både går att köpa domstolar såsom politiker, men att sådant förfaringssätt skulle förekomma i ett rättssamhälle det skulle man inte kunna tro för bara några år sen.
Så om nu denna omprövning slutar som Lövin redan nu har bestämt, är då Sverige rättssäkert?
Och är det då ute dags för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sluta med att fördöma andra länders politiker för att lägga sig i rättsväsendet?

https://svt.se/nyheter/inrikes/moderaterna-ku-anmaler-lofven-och-lovin