VÄLFÄRD – finns den?

| 18 januari, 2020

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc…

Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till exempel skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning.

Hur ser då välfärden ut i Sverige 2020? Har vi en välfärd värd namnet?

Har vi ett grundläggande skydd när bomber och sprängladdningar briserar runt omkring oss? När risken hela tiden finns att bli offer för en missriktad kula? Det har blivit vardag i våra större städer och sannolikt snart även i de mindre när gängkrigen breder ut sig och respekten för människoliv sen länge gått förlorad.

Hur är det med trygghet och säkerhet när potentiella terrorister har fri lejd till vårt land och t o m får samhällets stöd för att återvända från de krigshärdar där de begått onämnbara bestialiska brott.

Kan kvinnor, barn och äldre känna sig trygga i dagens samhälle där våldtäkter, personrån, misshandel och överfall ökat lavinartat och där många inte längre vågar gå ut ensamma eller efter mörkrets inbrott. Dessa brott får också en alltmer brutal karaktär med rent sadistiska inslag.

Vi har en stor andel fattigpensionärer som lever under EU-snittet, vi har fått nya grupper av hemlösa och ensamstående som inte klarar sin försörjning och vi har sedan flera år tiggare på gator och torg i hela landet.

Det är kris i vården med ständig personalbrist, orimliga väntetider där människor t o m dör i vårdkön och där inte ens korridorerna räcker till som vårdplatser.
Svenska sjukhus och vårdinrättningar går allt som oftast upp i stabsläge då bristen på både personal och material är akut.

Och som om det inte räckte redan så tvingas man också på många platser begränsa tillträde till och ha bevakning på akutmottagningarna p g a hot och våld mot personal.

Skolans värld har inte heller blivit förskonad. Både lärare och barn upplever en hotbild eller t om utsätts för våld i en miljö där man borde känt sig trygg och kunna prestera. Lärare blir hotade och misshandlade och elever bestulna på kläder och prylar bara för att nämna några exempel.

Listan skulle kunna göras hur lång som helst men alla dessa faktorer, och liknande, går till slut obönhörligt ut över din och vår gemensamma ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. Det vi inledningsvis benämnde välfärd.

Som en konsekvens av ovan nämnda kan man alltså tämligen lätt konstatera att ett ökat inflöde av människor i samma storleksordning som det senaste årtiondet skapar en nedåtgående spiral som lär bli svår, om inte omöjlig att vända då de flesta som kommer är konsumenter av den välfärd som redan idag är kraftigt begränsad och inte garanter för densamma som vår regering vill göra gällande.


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •