2930: Att få fram rätt sak med konsten

| 21 januari, 2020

Konstens kontext är lika oundviklig som nödvändig. Som vi kan se idag finns det en tendens att låsa fast konstverken i en bestämd kontext. Det är återigen problemet med betraktarens beskurna roll. Verken pekas ut i en alldeles bestämd riktning. Eftersom dagens konst rör sig i den aktuella politiken blir det i regel så att det som pekas ut är det som anses vara lämpliga åsikter. I konsten är man något radikal i uppfattningarna men inte särskilt mycket. Under en längre tid går konsten och makten hand i hand. I denna gemensamma vandring ingår naturligtvis också kritik av makthierarkierna. Men självfallet med stora begränsningar.

Den välmeriterade konstnären Johanna Gustafsson Fürst ställer ut på Accelerator. Kontexten är tydligt given och sammanfattas i rubriken på Svt:s artikel ”Hon gör konst av förtryckta minoritetsspråk. Hennes ”undersökning” (som det nu alltid heter i konstpresentationer) handlar om hur minoritetsspråken finska och meänkieli behandlats och tagit form i Sverige och i synnerhet Tornedalen.

Skulpturerna blir förstås lidande av att förvandlas till illustrationer för en politisk idé. Lite synd eftersom de hade mått väl av att leva ett eget liv.

När det handlar om själva ämnet får man tillägga att vi numera lever i en tid när alla minoriteter får göra sina röster höjda och kräva historisk rättvisa. Någon större fara för att minoriteter blir undertryckta kan man nog inte tala om. Frågan om språkets förtryckande makt är fortsatt aktuell och våra dagars problem är att ständigt finna nya eufemismer för företeelser som inte bör uttalas eftersom de kan vara problematiska. Problemen kan delvis förskjutas genom att man tvingar fram nya ord som låter bättre. Sådant är inte föremål för några konstnärliga undersökningar. Det torde inte vara tillräckligt opportunt.


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Författare: Lars Vilks

konstkritiker och tidigare professor i konstteori vid Kunstakademiet i Bergen 1997 – 2003