Gunilla Rasmusson om klimat, väder och miljö

| 24 januari, 2020

Det diskuteras mycket om klimatet nu. För att försöka klargöra begreppen har jag satt ihop en liten beskrivning av begreppen klimat, väder och miljö.

Klimat

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

Väder

Det som i allmänhet avses med vädret är temperatur- och nederbördsförhållanden på kort sikt. Väder präglas av både cykliska variationer och mer slumpmässiga variationer. Dygnets natt och dag och årstiderna är exempel på det förra. Trots årstiderna hade flera platser i Sverige högre temperatur på julafton än midsommarafton för några år sedan. Detta visar på de stora slumpmässiga variationerna i vädret.

(texten är hämtad från “Tricorona Climate Partner”)

Klimatet styrs i första hand av solen och i andra hand av strömningar som finns högt uppe i atmosfären och nere i våra oceaner. Sedan kan klimatet förändras lokalt genom att man förändrar förutsättningarna på jorden men dessa förändringar måste vara väldigt stora i yta. Jämförelse skog som binder fukt och CO2 och öken där all fuktighet och förutsättningar för växtlighet dunstar bort av värmen. Under dessa förhållanden, när solens heta strålar direkt på marken, blir värmen mycket intensiv.

För att klimatet ska kunna ändra sig krävs lång tid. Vädret ändras snabbt men klimatet behöver lång tid på sig.

Klimatet kan också tillfälligt ändra sig på grund av vulkanutbrott, där utbrottet är explosivt. Då stiger en pelare av aska upp i atmosfären. Är detta askmoln tillräckligt stort kan det orsaka tillfälliga klimatförändringar då solens värmande strålar hindras av askmolnet och då inte kommer ner till jordytan.

Vulkanutbrottet på Island år 1867 var orsaken till att norra Sverige hade en lång vinter och ingen sommar. Folk och djur frös ihjäl. Det blev svält och nöd i norra halvan av Sverige. I spåren av nöden och bristfällig information och kunskap från de styrande gjorde att hjälpen inte kom i tid.

Det är dock huvudsakligen vår närmaste stjärna, Solen, som styr klimatet i stort. Solens yta förändras genom temperaturskillnader som uppstår av rörelser under solens yta. Dessa rörelser varierar ofta.

Det diskuteras mycket i dag om “klimatpåverkan” och “klimatkris”, för att inte tala om uttrycket “klimatsmart”. Detta utnyttjas väldigt mycket av livsmedelsleverantörer på olika sätt, ibland till och med för att marknadsföra sina produkter.

Miljö

Vad gäller miljö och klimat är dessa två helt olika begrepp. Det som skiljer begreppen åt är att vi människor snabbt kan påverka vår miljö genom att inte ta hand om restprodukterna av vår konsumtion. Det finns länder (dock inte Sverige) som släpper ut tonvis med skräp rakt ut i våra hav. Plasten är en mycket stor miljöförstöringsfaktor som drabbar många havslevande djur. Det finns också stora samlingar av skräp som flyter på vattenytan i våra oceaner. Detta är miljöförstöring i den smutsigaste form. Miljöförstöring kan också ske i luften, till exempel då man släpper ut orenade förgasningar från fordon, fabriker och vedeldade spisar.

©Gunilla Rasmusson den 24 januari 2020.


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: