Kommer regeringens mål om 10 000 nya poliser att klaras när 2 000 poliser lämnat yrket de sista fem åren utan pensionsavgångarna inräknade.

| 28 januari, 2020

Vad ska man tro om Löfvenregeringens satsning på 10 000 fler polisanställda till år 2024. Ska man tro detta efter det man hörde under morgonnyheterna på SVT på tisdagsmorgonen?
Ska man tro det när man hörde att under de sista fem åren så har mer än 2 100 poliser lämnat sitt yrke för att göra något annat i stället?
Bara under fjolåret lämnade 400 personer poliskåren enligt uppgifter som SVT tagit del av. Detta är 50 färre än som lämnade yrket året innan men det är ändå en hög siffra och i Polisförbundet är man bekymrade.

Och det är utöver alla poliser som lämnat yrket med naturliga avgångar såsom pension, sjukdom eller dödsfall.
Att Sverige behöver fler poliser det är där en bred politisk enighet om. Men trots det har de inte än så länge lyckats stoppa utflödet av personer som lämnar polisyrket.
Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger: ”Det är fortfarande för många poliser som slutar. Det beror på att man inte har lyckats höja lönerna tillräckligt.”
En följd av detta är att polistätheten minskar år för år.

Detta till trots så hörs det allt för ofta från regeringshåll hur duktiga de är och att det snart ska vara poliser i varje gathörn i hela Sverige.
Men hur kommer det att gå till när där slutar nästan lika många som startar på polisskolorna?
För tio år den fanns det 216 poliser per 100 000 innevånare, förra året låg polistätheten på 198 poliser per 100 000 medborgare. Detta trots att där var en marginell ökning under fjolåret jämfört med åren innan.

En anledning till att polistätheten minskat är att landets befolkning vuxit. Men även om man ser till absoluta tal så är utvecklingen svag. År 2010 var där 20 292 poliser, förra året alltså nio år efteråt så fanns det 20 423 poliser. En ökning med 131 poliser på nio år medan landets befolkning ökat under samma tid ökat med 100 000-tals medborgare och asylsökande. Lena Nitz menar att de fortfarande är för få för att klara vårt uppdrag. Det är därför viktigt att satsningarna fortsätter.

Polismyndigheten menar dock att utvecklingen går på rätt håll och att personalomsättning i stort är låg. De talar också om att de nu försöker locka tillbaka poliser som slutat. De skryter också om att de under fjolåret lyckades locka tillbaka 152 poliser som tidigare slutat.
Mattias Dejke nationell samordnare på Polismyndigheten säger: ”Vi arbetar aktivt med att stärka oss som arbetsgivare och utveckla våra arbetsvillkor. Vi måste stärka våra löner, vi måste stärka vår arbetsmiljö och möjligheter till fort- och vidareutbildning.

Han säger vidare att det målet om 10 000 fler polisanställda som regeringen har satt kommer vi att nå. När vi gör bokslut för 2019 ser vi att vi i stort sett ligger enligt den prognosen vi satt framför oss.
Men man frågar sig om inte Dejke drar en lögn när han säger att de ligger enligt prognoserna, för så sent som den 19 december så rapporterade SVT att förre antagits till polisutbildningen än de 1 020 platserna som finns. SVT skriver att endast 651 studenter blivit antagna.

Slutar där då ca: 400 poliser utan att vara pensionärer så blir där inte fler poliser det närmaste året, då blir det snarare färre. Så om polismyndigheten ska få fler utbildade poliser så får de nig ändra på antagningen, men inte försämra den som man har hört så mycket om de senaste åren.
Nä, tyvärr så tror inte jag att läget kommer att bli ett dugg bättre angående polistätheten fram till 2024.
Men det är väl med denna saken som med arbetslösheten som regeringen skulle ordna fram till förra valet. Det blir inget annat än en massa prat och ingen verkstad.

https://svt.se/nyheter/inrikes/manga-poliser-fortsatter-lamna-karen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/farre-an-vantat-antagna-till-polisutbildning

1 En tanke på “Kommer regeringens mål om 10 000 nya poliser att klaras när 2 000 poliser lämnat yrket de sista fem åren utan pensionsavgångarna inräknade.

  1. mr Black

    Jag tror inte poliser främst vill ha högre lön och bättre arbetsvillkor utan dom vill göra sitt jobb och göra det bra utan partipolitisk inblandning, agendasättande styrning eller märkliga värde- och identitetspolitiska nycker.

Kommentarer är stängda.