40 000 äldreboendeplatser nerlagda sedan millennieskiftet, detta trots politiker och media säger Sveriges befolkning blir äldre och äldre

Av | februari 9, 2020

Både riks, landstings och kommunalpolitiker och mainstreammedia brukar skrika ut att Sveriges befolkning blir allt äldre och kräver allt mer vård allt som oftast. Trots detta har kommunerna sedan millennieskiftet skurit hårt på antalet platser på äldreboende. Inte mindre är 40 000 äldreboendeplatser har försvunnit och nu i spartider så riskerar den siffran att öka än mer. Från att det var 118 000 platser 2001 så har det nu sjunkit till färre än 82 000 förra året enligt uppgifter från Socialstyrelsen.

Ett exempel är Vindelns kommun där underskottet förväntas bli mellan 20 och 25 miljoner kronor nu i år. Kommunen kommer därför att lägga ner två av tre äldreboenden för att spara pengar.
Ordförande för socialnämnden i Vindeln Dan Oskarsson säger: ”Vi har någonting som heter kvarboendeprincipen, det vill säga att man så långt det är möjligt om man vill bo hemma. Vill man inte det försöker vi tillgodose detta. Men det är en svår fråga.”
Men man frågar sig då hur detta kommer att gå om de lägger ner 66 procent av äldrevårdsplatserna?

Alla partierna i Vindeln var eniga om att lägga ner två av tre äldreboende och sätter nu sina förhoppningar att satsningen på ett billigare trygghetsboende ska täcka behoven.
Men frågan är om detta kommer att fungera eller politikerna bara lurar sig själva i sin iver och försök att spara in pengar?
IVO har dock larmat om detta och siffror från 2018 visar att 4 300 svårt sjuka äldre fick vänta mer än tre månader på att komma in på ett boende. Och vissa kom aldrig in då de avled innan de fick en plats.

Så då kan man verkligen fråga om detta är en god äldrevård som kommunerna kan ge?
Är det en värdig vård att låta de äldre som vill till boende sitta ensamma i sitt eget boende med hjälp av stressad hemtjänstpersonal?
Hemtjänstpersonal som är så bunden till minutscheman att de inte ens har tid att koka vatten till en kopp te eller kaffe till kvällsvarden.
Är det en fullgod vård av de äldre, de som en gång byggt upp landet?
Är det värdigt av politikerna, eller har deras spariver gått för långt?

Jag har min uppfattning klar om det hela och det är att politikerna nu går för långt med i sin spariver.
Man skulle gärna vilja se hur de politikerna och tjänstemännen skulle bete sig om de blev inlåsta och bara fick kanske tre korta besök på fem minuter om dagen?
Är där någon som tror att någon av dessa skulle nöja sig med det?
Jag tror inte det i alla fall och jag tror nog att dessa skulle kunna hitta andra ställen att spara på bara de skulle våga det, men det är nog av rädsla som de väljer att spara på dem som inte vill eller vågar ställa högre krav på kommunens politiker.

https://www.expressen.se/nyheter/tiotusentals-farre-platser-pa-aldreboenden-senaste-aren/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *