Varför har antalet tonårsflickor som upplever att de är pojkar och får det bekräftat av sjukvården – ökat med 1 500 procent på tio år?

| 14 februari, 2020

Kunskapen om den galopperande epidemin av ungas könsdysfori – den starka övertygelsen om att vara född i fel kropp – växer. Rapporter har den senaste tiden kommit från såväl SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som Socialstyrelsen. I förra veckan hölls ett seminarium hos Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Men den viktigaste frågan saknar fortfarande svar: Varför har antalet svenska tonårsflickor som upplever att de i själva verket är pojkar och får det bekräftat av sjukvården ökat med 1 500 procent på tio år?

Att det krävs mer forskning är uppenbart. Sådant åstadkoms inte i en handvändning. Under tiden växer köerna till utredning för att få en diagnos. Men det är det minsta problemet. Betydligt allvarligare är att ett antal barn får en behandling som inte går att göra ogjord, vare sig det handlar om massiv tillförsel av könshormoner eller genomgripande kirurgiska ingrepp.

För några slutar det väl. Den forna flickan landar i en tillvaro som pojke. För andra är det tvärtom. Det var inte här skon klämde. Tonårens vånda och osäkerhet om vem man är och vart man är på väg hade andra orsaker.”

Dagen


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: