Tino Sanandaji: Är nästa steg att lägga ned Brå så miljöpartiets kan killgissa fritt om kriminalstatistik?

| 18 februari, 2020

Nästa kapitel i debatten om ungdomsrån är en märklig debattartikel i Aftonbladet där en polisman aktiv inom Miljöpartiet på basis av egna erfarenheter förnekar att ungdomsrån riktar sig mot svenskar.

Martin Marmgren skriver: ”Jag har under mina 10-tals år som polis i Järvaområdet (Rinkeby, Tensta, Husby) aldrig träffat på något rån med den orsaken, och de kollegor hos oss som utreder ungdomsrån känner inte heller igen den bilden. Då har vi ändå en erfarenhetsbank på hundratals rån…Rånarna hos oss diskriminerar inte, utan rånar alla etniciteter”

Påståendet får stöd av tunga partikamrater inom Miljöpartiet som statsrådsberedningens Mats Pertoft. Polismannen citerar själv ingen statistik, men kritiserar Mustafa Panshiri och ger sken av att enda beviset skulle vara en C-uppsats.

Problemet är att Marmgren inte verka känner till att Brå redan år 2000 gjorde en rapport om ungdomsrån med statistik om gärningspersoner och offers bakgrund, där det framgick att svenskar var överrepresenterade som offer. ”Ungdomar födda i Sverige av svenskfödda föräldrar löper en något förhöjd risk att utsättas för rån samtidigt som utlandsfödda ungdomar löper en mindre risk. När det gäller gärningsmannaskap tyder uppgifterna om de polisanmäldarånen på en mycket kraftig överrepresentation av utlandsfödda ungdomar”

För 1999 års ungdomsrån i Stockholm hade 85 procent av misstänka utländsk bakgrund, medan det i Malmö var 90 procent. Bland offren var det dubbel så sannolikt att svenskar drabbas än invandrare, vilket motbevisar polismannens subjektiva intryck. Observera att Brås rapport hade både anmälningar och självrapporterad enkäter.

Det underminerar polisens förtroende när polismän med politisk agenda hänvisar till personliga erfarenhet som inte stöds av statistik, och att dessa anekdoter sen citeras som bevis av högt uppsatta miljöpartister. Det förklarar också var Mp liksom S, C, och politisk korrekta Timbroiter kämpat för att stoppa Brå från att uppdatera statistik: Brist på fakta gör det lättare att styra narrativet med opålitliga känslorargument.

Är nästa steg att lägga ned Brå så miljöpartiets kan killgissa fritt om kriminalstatistik?

Tino Sanandaji på facebook


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: