Dan Österlund: Varför drabbas unga svenska killar av förnedringsrån?

| 22 februari, 2020

Genrebild

Göteborgs-Posten 18 Feb 2020:  “Förnedringsrånen är en konsekvens av för stor asylinvandring” säger An­ders Karls­son po­lis­in­spek­tör Gö­te­borg Ci­ty

Det finns na­tur­ligt­vis in­te ett kor­rekt fa­cit på åt­gär­der som kan få brottskur­van att pla­na ut, men nå­got mås­te gö­ras och det om­gå­en­de, då sta­ten fak­tiskt har ett an­svar att skyd­da si­na med­bor­ga­re från kri­mi­nel­la.

Förnedringsrånen utförs oftast av invandrarkillar, det är fakta. Och att de här killarna hamnar i brottslighet beror på det stora flyktingmottagandet och misslyckad integration. För att vända utvecklingen behövs en åtstramad flyktingpolitik och slopad ungdomsrabatt för de här grova brotten, skriver Anders Karlsson, polisinspektör i Göteborg.

Den senaste tiden har förnedringsrånen bland ungdomar ökat, vilket har uppmärksammats mycket i medierna. Och i riksdagen. Men ofta när jag hör politikerna känner jag att det mest handlar om att bli en retorisk vinnare och att de talar om en annan verklighet än den jag känner till som polis i Göteborg. Klassiskt polisarbete, sunt förnuft, synlighet och tillgänglighet får stryka på foten då det ska göras vetenskap av allting.

Det handlar om främst invandrarkillar som rånar sitt offer, ofta en svensk kille, på värdesaker. Man har dessutom höjt det en nivå och nöjer sig inte med själva rånet, utan man lägger till förnedringen. Förnedring som utförs på det mest vidriga sätt och filmas. Invandrarkillar är kraftigt överrepresenterade som gärningsmän i dessa rån. Jo, det är fakta, vi behöver inte blanda in känslor eller annat tyckande, utan så här ser verkligheten ut.

Varför drabbas unga svenska killar av förnedringsrån?

Vi har sett det komma

”Vi såg det inte komma”, sa en politisk ledare om gängkriminalitet och skjutningar. Såg det inte komma? Jodå, jag och mina kollegor har sett det komma under flera år och det har inget att göra med en skattesänkning för fjorton år sedan.

Vi lever troligen i världens mest naiva land, där nedmonteringen av välfärden de senaste åren gått i en rasande takt. Vi tog emot en enorm våg av flyktingar som efter ett tag slussades ut i redan utsatta områden där befintliga problem förstärktes, klanstrukturer växte, narkotikaförsäljningen ökade och vapenhantering blev vanligare.

Med det stora antalet asylsökande under de senaste åren har vissa brottskategorier stuckit i väg i fel riktning, framför allt sexualbrott men även personrån. Det är en liten del av de asylsökande som begår dessa brott, men det går inte att blunda för en kraftig överrepresentation.

Det finns naturligtvis inte ett korrekt facit på åtgärder som kan få brottskurvan att plana ut, men något måste göras och det omgående, då staten faktiskt har ett ansvar att skydda sina medborgare från kriminella. De som följer samhällskontraktet och bidrar till samhällets utveckling skall ha all rätt att ställa krav på staten.

Galet konsekvenstänk

I Sverige blir man myndig den dag man fyller 18 år. Man anses i lagens mening vara vuxen och har rätt att rösta i politiska val, ingå äktenskap och ta lån. Man är vuxen i lagens mening, men ändå inte. Man är inte vuxen om man är ung kriminell. Om en nittonårig man rånar en oskyldig människa med kniven mot hans hals och kanske dessutom förnedrar honom, anses den kriminelle inte tillräckligt vuxen. Den kriminelle nittonåringen är nämligen för ung för att förstå fullt ut att det han gör är fel. Om han överhuvudtaget döms för brottet så döms han med väl tilltagen ungdomsrabatt. Utöver den har vi mängdrabatt, ju fler brott desto mindre straff, då brotten med lägre straffvärde räknas bort.

Detta är naturligtvis helt galet konsekvenstänk. Är man myndig skall man dömas för de brott man begått såsom en vuxen. Det är fullständigt horribelt att vara brottsoffer med vetskap om att det brott jag drabbades av och som har gett mig ett lidande inte gav någon påföljd alls.

Vi har snart i ett sekel testat olika teser och läror om brott och straff och det har inte fallit tillräckligt väl ut. Den kriminelle fortsätter begå brott och offren blir lidande och upplever en stark mindervärdeskänsla. Det är inte rättvist mot offren och det är inte ett sådant samhälle vi ska ha, där brott lönar sig. Inlåsning är en rimlig påföljd för en myndig återfallsförbrytare.

Att diskutera invandring, om den skall stramas åt eller inte, är en fråga som väcker starka reaktioner. Jag önskar att man kunde diskutera frågan med förnuft utan rabiat hets från höger- eller vänsterhåll. Integrationen har misslyckats, och utanförskapsområdena har växt. Och det verkar inte finnas någon vettig plan för att vända utvecklingen.

Går inte att jämföra med tidigare

Som läget är nu har vi stora problem med kriminella unga män, skjutningar och sprängningar. Brottens råhet går inte att jämföra mot tidigare. Vi har jättebekymmer med samordningsnummer som kan köpas för pengar för att man ska kunna få bidrag. Jag stöter i mitt arbete på gärningsmän med ett tiotal olika identiteter.

Dan Österlund

Artikeln i GP


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •