En vidrig film

| 22 februari, 2020

Jag hade inte tänkt att skriva om den vidriga film som sprids på nätet, men när högt uppsatta politiker oroar sig mer över vilka som sprider den än det faktiska våldet flickan utsätts för, måste jag sätta ned foten. 

Det är ett fruktansvärt beteende av de tjejer som begår misshandeln men det är också ett fruktansvärt beteende av makten, att använda misshandeln som ett slagträ i en snedvriden politisk debatt. 

Det är givet att man inte kan ropa om utvisning när dem som misshandlar är födda och uppvuxna i Sverige. Sverige är deras hemland lika mycket som det är vårt, men vi ska ha klart för oss att politiker som inte vågar ta upp hur svenska barn förnedras och misshandlas, kanske just därför att de är svenskar,  är ovärdiga, vidriga och ryggradslösa politiker.

Tyvärr är det så att många av oss uppfattar att våldet från dem med invandrarbakgrund ska hellre tystas ned än tas på allvar, just därför att det handlar om en grupp som av olika anledningar givits en särställning i samhället. Och det måste upphöra. Särställningen det vill säga. 

Om barn med invandrarbakgrund hade misshandlats och förnedrats av svenska ungdomar så hade debatten varit annorlunda, det vet vi. Det alla måste göra är att inse att rasism och främlingsfientlighet kan riktas mot vem som helst, när som helst. Kan vi inte nämna det som händer vid dess rätta namn så kan vi inte heller göra någonting åt det.

Det handlar om en fullständig brist på moral och det får vi aldrig acceptera. Dessutom. Under en väldigt lång tid har straffen ensidigt utformats utifrån den som begår brott. Straff ses inte som en framkomlig väg för att få stopp på våldet. 

Mer sannolikt är därför att dem som misshandlade så grovt inte kommer få något straff som avskräcker dem från att begå samma gärning igen. Och det är en fruktansvärd tanke många av oss bär på idag. 

Vi är många som har svårt att köpa bilden av unga utan uppenbar respekt för någon annans liv, som offer. Undrar vad den unga kvinna som misshandlades så grovt anser om den tanken eller hennes föräldrar? Om någon är ett offer så är det ju hon!

Visst, de som misshandlar har förmodligen haft en uppväxt som stämmer överens med deras beteende. Kanske utanförskap och avundsjuka. Kanske saknas regler eller närvarande föräldrar. Men frågan är om vi hjälper dem genom att se dem som offer? Risken är väldigt stor att den som inte får kännbara straff aldrig kommer lära sig att vilja göra rätt. 

Lösningen är inte att bura in unga tonåringar i fängelseceller, eller ropa på utvisning när de är födda i Sverige. Men vi kan inte heller fortsätta att lägga huvudet på sned och lyssna. Det måste upphöra och det måste upphöra nu. Samhället behöver tänka om och öka på de straff som finns, men kanske det viktigaste och det mest kännbara är vi ställer hårdare krav på vårdnadshavarna; barnens brott måste vara kännbara även för dem.

Som Carolina Dahlman så klokt skrivit: “Att låta de mycket unga i praktiken komma undan straff är inte bara ett hån mot dem som våldtagits eller nästan dött av knivhugg, utan ett allvarligt hot mot samhället som riskerar att se de unga växa upp till vuxna kriminella. Det är bättre att redan tidigt visa de unga vad som gäller. Det är bättre både för oss skötsamma och för dem.”


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •