Göteborgs moské – en självklar del av Sverige?

| 22 februari, 2020

Bild: Nicklas Elmrin

Göteborgs moské lanserar sig själva som en plats i syfte att dagligen aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap. De säger också att de arbetar för att tillgodose medlemmarnas behov och för att Islam skall vara en självklar del av Sverige.

Här finns mycket att ifrågasätta, inte minst den guide som Magnus Ranstorp uppmärksammat på twitter. Den får mig att tänka på Kvinnodagen. När man läser utdrag ur den så kallade guiden finns det all anledning att fundera över om kvinnans situation i Sverige. Jämställdhetens land. Det är uppenbart att könsapartheid lever och frodas inom islam och därmed också i Sverige. https://twitter.com/magnusranstorp/status/1230919620254748673?s=12&fbclid=IwAR1RmlrI2OPHgLk0WQEhxRMhuFQgJA18WJJbxBc9Nvj6MBuVtF7k9UReNYs

I guiden kan man läsa: “En muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera, ta igen en obligatorisk fasta som hon är skyldig sedan tidigare, eller vara sjuk.”

På vår egen hemmaplan tillåts ”förortskalifaten” breda ut sig i våra större städer där kvinnor och flickor kontrolleras och övervakas av sina män, bröder och lokala ”sedlighetspoliser”, fäder eller bröder. Det handlar om vad hon vill och inte vill, vem hon umgås med, vad hon gör på fritiden och hur hon klär sig. Det handlar om att i hederns namn ha full kontroll över flickors och kvinnors sexualitet.

En av den äkta mannens rättigheter är att hon inte får lämna hemmet utan hans tillåtelse, oavsett om det rör sig om ett personligt eller allmänt ärende. Vad tusan är det? Det är just ett sådant här förtryck vi som ett jämställdhetens land ska kämpa emot, inte minst därför att det är just et sådant förtryck många flytt ifrån. https://www.newmuslimguide.com/sv/your-family/1448

Det är då desto mer skrämmande och beklämmande att Göteborgs moské med statliga medel så öppet kan gå i opposition med våra grundläggande jämställdhetsvärderingar. Det är inte så konstigt att vi inte kan skydda människor i Sverige från barnäktenskap, könsstympning och alla andra former av könsförtryck.

Hur har det kunnat bli så här? Vi är påstår oss vara ett sekulärt land. Är det inte hög tid att att börja hantera den verklighet Göteborgs moské proklamerar? Att ställa väsentliga och kritiska frågor, eller ska det här bara få fortgå? Det är en sak att vara sakligt islamkritisk, det är något helt annat än muslimofob, vilket i stället kretsar kring hat och fördomar. Låt oss inte hamna i det sistnämnda, då försvinner all väsentlig och kritik in i en mörkerdebatt ingen mår bra av. 

Hur kan det komma sig att Sverige ännu, med allt vi redan vet, känner ett behov av att skydda specifikt islam från kritik och granskning? Varför ska just islam undanta kritik? Det som står att läsa på Göteborgs moské är kränkande för alla kvinnor i Sverige, oavsett om du är muslim eller inte. 

Sveriges missriktade ängslan för att bidra till stigmatisering börjar bli riktigt tröttsam … och farligt.

http://www.goteborgsmoske.se/


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •