Socialisitisk övertro på kontroll och regleringar.

| 25 februari, 2020

“The War on Drugs” – effekter av att staten reglerar…

Den amerikanska staten gav skattepengar till sydamerikanska coca-odlare för att få dem att sluta odla narkotika.

Samma coca-odlare skiftar och börjar odla snitt-blommor, deras produktionskostnader blir lägre än kostnaderna för odlare av snittblommor i California.

Odlare av snittblommor i California får lägga ned sin verksamhet, de kan inte konkurrera med fd. sydamerikanska narkotika-odlare som får sin verksamhet subventionerad av amerikanska skattepengar.

Som en av flera amerikanska stater beslutar sig California för att legalisera användandet av cannabis, detta då samhällskostnaderna för droganvändadet är astronomiska.

Man gör bedömningen att cannabis är en snällare form av narkotika och vill på detta vis minska de ekonmiska effekterna av narkotikaanvändande för staten.

De snittblomsodlare i California som blivit tvingade till konkurs börjar nu odla cannabis och den “nya” drogmarknaden slår alla rekord.

Socialister har alltid haft åsikten att staten kan reglera bort oönskade saker, alternativt reglera så att önskade saker sker.

Vad det egentligen handlar om är ett nollsummespel som sysselsätter en hel hoper byråkrater som får sin lön för att admininstrera detta nollsummespel, som i slutändan ger små eller inga effekter på ursprungsproblemet.

Socialism. Ondska. Hela tiden.

https://www.facebook.com/cnn/videos/1829095270558735/


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •