Var har allas lika värde tagit vägen när det gäller dem som behöver LSS-assistans?

| 23 mars, 2020

Vad är det för samhälle vi har fått, och vart har alla likas värde tagit vägen?
Ja, det kan man verkligen fråga sig efter att man läst två artiklar på SVT Västerbotten som båda berör hur Försäkringskassan behandlar de som är i behov av LSS-assistans. Den första artikeln handlar om Lina Deijer som föddes med Downs syndrom, en svår utvecklingsstörning och där hon befinner sig på en 3 till 5-årings nivå, trots att hon idag är 22 år. Förutom Downs syndromet så har Lina ytterligare diagnoser, hon har immunbrist och en kronisk lungsjukdom som kräver flera inhalationsbehandlingar om dagen.

Läkare har intygar att hon behöver hjälp livet ut med sina vardagsbestyren, och därför har hon haft en personlig assistent sedan hon var åtta år. Men i februari meddelade Försäkringskassan att hennes rätt till assistansersättning upphör med omedelbar verkan. Denna omprövning gjordes för att Lina tog studenten från särskolan och istället började på daglig verksamhet i Umeå.
Linas föräldrarna Urban och Anna Deijer som fick beskedet plötsligt säger: “Man tror inte att det är sant. Intygen säger ju att hon har behov av hjälp dygnet runt. Det är inget som vi hittat på.

Men enligt staten så faller nu ansvaret på kommunen då Lina började på den dagliga verksamheten. Men Umeå kommun har nekat henne personlig assistans via kommunen, enligt föräldrarna så har kommunen erbjudit korttidsboende och hemtjänst, men det täcker inte Linas behov. Så nu tvingas istället mamma Anna Deijer stanna hemma från jobbet från och med denna vecka.
Så hur är det med allas lika värde?
Enligt Kristina Åstrand, enhetschef vid Försäkringskassan så har inte Linas behov förändrats. Hon behöver ha en långsiktig lösning inte en tidsbegränsad.

Men det ansvaret ligger på kommunen och inte på Försäkringskassan.
Fadern Urban Deijer säger: “Vem erbjuder nån på en 4-årings nivå hemtjänst. Det är en helt bisarr situation egentligen.”
Och frågan är om Lina skulle överleva en hemtjänst som kanske besöker henne ett par tre gånger per dygn?
För i och med att hon kräver flera inhalationsbehandlingar om dagen och det är något hon inte själv klarar av att ge sig själv så är det frågan om inte Lina nu fått en dödsdom av Försäkringskassan? Familjen har nu tagit hjälp av en jurist i att överklaga Försäkringskassans beslut, men en sådan överklagan kan ta tid.

Och enligt Kristina Åstrand så är Linas fall inte unikt.
Hon säger: “Allt fler personer nekas assistansersättning från Försäkringskassan. Orsaken är en tuffare tolkning av LSS-lagen. De senaste åren har vi haft helt andra tillämpningsregler.”
Att få hjälp när man behöver den är långt ifrån självklart idag. Siffror från Försäkringskassan visar att färre som söker statlig assistansersättning får hjälp, att från 2015 då över 16 000 personer beviljades LSS stöd så har det sjunkit så att det bara beviljades drygt 14 000 förra året.

Kristina Åstrand säger: “Allt eftersom det sker prövningar i domstol får vi prejudicerande domar som skapar en praxis. Den i sin tur gör att bedömningar och tillämpningar ser annorlunda ut idag.”
Högsta domstolen har under flera år gett vägledande domar som lett till en tuffare tolkning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Detta har lett till att Försäkringskassan bedömt att allt färre har rätt till assistans. Bara under fjolåret så fick 82 procent avslag på sin förstagångsansökan av assistansersättning. Enligt Kristina Åstrand så handlar inte om att spara pengar utan om att vi ska fatta rättssäkra beslut.

Men hon medger att LSS-lagstiftningen behöver ses över, att den inte fungerar som den var tänkt att fungera.
Men då kan man inte låta bli att fråga varför den inte gör det, varför Försäkringskassan nekar så många och överklagar så många beslut till Högsta domstolen om det inte handlar om pengar?
För hon medger ändå att LSS behöver ses över så då måste hon väl ändå ha något hum om vad som är fel på den. Men det kan eller vill hon inte ge svar på. Det enda hon kan ge svar på är att den som söker LSS idag kan vänta sig ett krångligt och svårtolkat system.

Där ansvaret mellan kommunen och staten är delat och där ansvaret i slutändan beror på hur många timmars hjälp en person anses ha.
Men än en gång, var har regeringens och riksdagspersonernas tal om allas lika värde tagit vägen?
Eller det talet gäller kanske bara om du har rätt etnicitet eller rätt åsikt?
För som det ser ut i dag så finns inget allas lika värde bland dem som behöver LSS-assistans, de är helt utlämnade åt cyniska tjänstemän som bara ser kronor och ören framför sina ögon.

Är det ett sådant samhälle vi ska ha i Sverige, ett samhälle där staten och kommunerna tar död på dem som de anser inte är fullvärdiga medborgare?
Är inte det ett sådant samhälle som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna varnat för att det skulle komma om Sverigedemokraterna får politiskt inflytande, men som de själva infört i och med att de glömt bort de svaga och sjuka i samhället när de öppnade för massmigration och sen särbehandlande denna grupp?
Så var är er medmänsklighet för dem som är födda med ett livslångt handikapp eller de som skadas och får ett livslångt handikapp?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/lina-har-haft-assistans-sedan-hon-var-atta-far-plotsligt-ingen-hjalp?cmpid=del:fb:20200322:lina-har-haft-assistans-sedan-hon-var-atta-far-plotsligt-ingen-hjalp:nyh:lp&fbclid=IwAR0TGiVqGtA03EOrsC5a7EnbSddHtb3MM4Azpue4S7AKjUMlIr7BC5KIj1k
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/manniskor-med-hjalpbehov-fortsatter-hamna-i-klam-mellan-kommun-och-stat?cmpid=del:fb:20200322:manniskor-med-hjalpbehov-fortsatter-hamna-i-klam-mellan-kommun-och-stat:nyh:lp&fbclid=IwAR2q2_6gFIqtv6uisjv-abPgJdpzjnOkf8u_0PW9AHME8LprHCQjcswB5js

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •