Göteborg inför ”coronastyre” men utestänger SD från det efter ultimatum från Vänsterpartiet

| 26 mars, 2020

Vad håller politikerna på med i Göteborg kan man fråga sig när man läser både i Expressen och i Dagens Nyheter att de ska införa något som de kallar för ”coronastyre”. Enligt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson så ska det vara ett samstyre för att inte det bräckliga parlamentariska läget i Göteborg ska sätta käppar i hjulen i coronakrisen. Och läser man inte mer än detta så låter det väl bra, där är dock en hake i detta samstyre. Sverigedemokraterna ska ställas utanför det, och det för att Vänsterpartiet ställt ett ultimatum om att om Sverigedemokraterna är med så är Vänsterpartiet inte med.
Vänsterpartiets gruppledaren Daniel Bernmar ska ha sagt: ”Vi samarbetar aldrig med SD. Det är ett kongressbeslut. Det finns inget mandat för mig att ändra på det”.

Och med det så ger sig kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson och utesluter dem från samtal om detta samstyre.
Sverigedemokraterna fick beskedet av Axel Josefson tidigare under onsdagen och var inte oväntat kritiska till att lämnas utanför samverkan, på en presskonferens kort efteråt sade Sverigedemokraternas kommunalråd i Göteborg Jörgen Fogelklou: “Hans förklaring var att andra partier inte ville ha med oss. Jag tycker att det är tråkigt och ett tecken på dåligt ledarskap. I sådana här kristider måste vi visa allihopa att vi kan vara ledare.”
Demokraternas gruppledare Martin Wannholt är också kritisk till att Sverigedemokraterna utelämnas från att de utestängs från samtalen och beskriver beslutet som ”mobbing”.

Martin Wannholt säger: “Vi ställer inte upp på den här typen av mobbning och vi har kommit med andra förslag till Axel hur han kan lösa och få till med tillräcklig majoritet ändå.”
Nu kan man då fråga sig hur en Moderat ordförande i kommunstyrelsen kan låta sig styras av ett partis uppfattning av SD?
Menar han att deras röster är så mycket mer värda än vad Sverigedemokraternas röster är?
Och frågan är om detta beslut överensstämmer med väljarnas vilja, eller de kanske inte bryr sig om den mer än veckorna före valen?
Och vad kommer att hända om både SD och Demokraterna nu ställs eller ställer sig utanför “coronastyret”, kommer de övriga partierna få majoritet eller kommer det bli kaos i kommunen?

Under alla omständigheter så är alla partier överens om gäller hur beslut ska tas i en framtida situation där en stor del av partiernas ledamöter i kommunstyrelsen är sjuka eller frånvarande av andra skäl på grund av smittspridningen. I en sådan situation kommer dagens omröstningar ersättas med ett system där mötesordföranden räknar antalet valda ledamöter för ett parti, oavsett om de är närvarande eller ej.
Axel Josefson säger: “Vi ska respektera det valresultat som göteborgarna har röstat fram. Ordförande försöker utse de förslag som har bredast stöd utifrån de yrkanden som ligger på bordet och sedan blir det inga voteringar. Det är inte någon som ska straffas för att man till exempel tillhör en riskgrupp eller känner sig lite sjuk och krasslig och att man då skulle tvingar in ledamöter eller ersättare för att tjänstgöra.”

Så nu återstår det att se om Demokraterna ställer sig utanför “coronastyret” eller inte och en annan sak som också återstår är att ta reda på vad gruppen ska göra och vilket mandat den har att få saker gjorda. För enligt Fogelklou kan den inte hur som helst ersätta kommunstyrelsen.
Så då återstår frågan om varför de vill ha ett “coronastyre” och vad kommunledningen vill åstadkomma med det?
För även om detta “coronastyre” fortsätter att verka så kommer ändå alla formella besluten om staden fortfarande fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Så då frågar man sig varför “coronastyret” bildades överhuvud taget?

Är det för att Göteborgs stad inte ansett det nödvändigt att redan nu inrätta en så kallad krisledningsnämnd?
Och ska då detta “styre” ersätta denna nämnd?
Och ska inte en sådan nämnd i så fall ha representanter från alla valda partier?
Kan det kanske vara så att minoritetsstyret i Göteborg där Alliansen nu styr försöker få ett lättare styre nu när coronavirusets härjar och då försöker få en majoritet?
Men hur långt ska då deras befogenhet räcka, ska den vara över alla politikområden eller ska det bara räcka över de områden som styrs av samhällsutvecklingen nu i coronatiderna?
För om “styret” får för stor befogenhet så kommer den att åsidosatta demokratin och är Alliansen beredda på att göra det?

https://www.expressen.se/gt/politikernas-plan-infora-coronastyre-i-goteborg/?fbclid=IwAR2-USSB-UZoAgxxB0t6KFmR1VPPOD-8extheHLVXN3ABQk9LNuediP5y0U
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sd-utestangs-fran-goteborgs-politiska-coronagrupp/?fbclid=IwAR2CW78N9L0wZPqA8IRHQknVJQczS5ubXQzOgtggBQ7IHRqfqU7WVJXpjwc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •