Anders Lindberg mötte Hanif Bali i SVT:s “Mötet” för att diskutera om vi får ifrågasätta myndigheternas Coronastrategi

| 29 mars, 2020

Anders Lindberg och Hanif Bali möts till diskussion om det är rött eller fel att ifrågasätta den svenska coronastrategin i SVT:s ”Mötet”.
Föga förvånande så tycket Aftonbladets ledarskribent att det en lekman ifrågasätter Folkhälsomyndigheten och Sveriges strategi att bekämpa Coronavirusets spridning. Hanif Bali har den motsatta åsikten och han har bland annat Twittrat om att Sverige lider av ”kronisk naivitet”. Och menar att det är rätt att ifrågasätta information även när den kommer från Folkhälsomyndigheten.

Han menar att det i ett sådant här krisläge med så många okända variabler och så här stor osäkerhet så måste man lyssna på så många som möjligt. Men får direkt mothugg av Lindberg som menar att Folkhälsomyndighetens expertis väger tyngre än alla andras åsikter. Då även WHO:s förmaningar om hur viruset ska bekämpad. I ”Mötet” så kom Balis Twitter upp om den presskonferens då Anders Tegnell talade om att vi inte skulle nysa i händerna utan göra det i armvecket och då Tegnell talade om en sak men gjorde en annan när han själv nös i händerna.

Detta menar Lindberg är ett typiskt sätt att undergräva myndigheterna på, och något som aldrig skulle spridits på nätet. Men Bali säger då att med det Tweetet så blev också myndighetens rekommendation känt något som det kanske inte annars blivit. Han säger också att vi inte ska tolka varandra illvilligt då även Lindberg har släppt texter av mindre lyckat slag där han menade att Sverige inte kommer att drabbas av viruset så hårt och att vi kan känns oss säkra.

Min kommentar till detta är att Bali har rätt, vi måste få ifrågasätta myndigheterna och regeringens handlingar i detta krisläge. Om vi inte gör det är vi som sittande fåglar och kan inte själva ta handling när viruset drabbar oss själva. Att som Lindberg blint lita på vad myndigheterna säger och gör hör inte hemma i ett demokratiskt land, det hör hemma i länder där Lindberg nog skulle känns sig mer hemma. I det menar jag Kina, Nordkorea och Venezuela. För där är det staten som bestämmer vad och hur du ska tänka och handla, precis som Anders Lindberg förordar.

https://svt.se/nyheter/inrikes/hanif-bali-m-och-anders-lindberg-mots-ratt-att-ifragasatta-svenska-coronastrategin