Nya “råd” och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten idag angående Coronapandemin

| 1 april, 2020

Idag presenterades nya “råd” och riktlinjer på en presskonferens i regeringskansliet om hur vi som medborgare ska uppträda under Coronapandemin utöver förbudet mot allmänna sammankomster större än 50 personer. Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson är riktlinjerna bindande, Carlsson hänvisar om detta till smittskyddslagen. Men som vanligt i Sverige så finns det inga sanktioner om man bryter mot råden.
Om det säger Carlson: “Det är en tydlig normgivning i svensk lagstiftning att alla måste medverka till att minska smittspridningen.”

Dessa nya riktlinjer är en följd av förvirring kring hur sociala kontakter ska begränsas i praktiken.
Där lyfter Johan Carlson fram den föregående veckans trängsel i SL-trafiken som ett exempel. Och nu uppmanas operatörerna att ge anvisningar för hur många som kan stå eller sitta, samt hur många passagerare som kan släppas ombord.
Han säger: “Att ställa in kollektivtrafik för att spara resurser är oacceptabelt.”
Alla svenska verksamheter omfattas och ska vidta lämpliga åtgärder för att minska smittspridning.

Det kan handla om att sätta upp information, markera avstånd på golvet, möblera om för att undvika trängsel, hålla digitala möten samt erbjuda möjlighet till handtvätt och handsprit. Formellt gäller de nya riktlinjerna året ut, enligt myndigheten. Detta kan dock komma att revideras. Under presskonferensen talade också Lena Hallengren. Hon poängterade speciellt att alla måste bidra. Ta situationen på allvar. Stanna på hemmaplan i påsk, även om du känner dig pigg och frisk.
Men under den efterföljande utfrågningen fick hon en fråga just på frågan om var hon skulle fira sin påsk. På den frågan svarade hon att förhoppningsvis skulle den firas tillsammans med man och barn i Kalmar.

När då SVT:s reporter frågade om verkligen det var lämpligt då hon i så fall kommer att fara från ett mycket hårt smittat Stockholm till ett mindre smittat Kalmar och om hon menar att det verkligen är lämpligt efter att hon precis levererat ett budskap om att alla ska stanna på hemmaplan även om de känner sig friska och krya. Hallengren svarade då att Kalmar är mitt hem och jag kommer att åka hem till påsk. Med dessa ord menar hon då att hon som minister står över de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten precis levererat till det svenska folket.
Man frågar sig om hon kanske tror att hon inte kan smittas av detta virus?

Förutom dessa “råd” och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten levererade så talades det också om att det i Sverige nu är nästan 5 000 smittade, av dessa har 393 personer vårdats, eller vårdas, på intensivvårdsavdelning i landet. Antalet döda i Coronaviruset har också ökat upp till 239 personer, det är en ökning sen i går med 59 personer. Dock vill Socialialmyndigheten säga att denna höjningen inte tillkommit under bara gårdagen då där är en eftersläpning och där kan finnas personer som är med i höjningen som avlidet förra veckan. När då Tegnell fick frågan om hur dessa siffror förhåller sig till våra grannländer som har betydligt strängare skyddsåtgärder än vad Sverige har så sa han att Sverige och Danmark har liknande siffror medan Norge och Finland har betydligt lägre siffror.

Men han ville inte dra någon slutsats i detta och han vidhöll att de svenska åtgärderna är de rätta och att Folkhälsomyndighetens expertis är ledande i världen.
Tidigare under dagen så höll Socialminister Lena Hallengren en annan presskonferens, då tillsammans med Läkemedelsverket. I den meddelade hon att regeringen nu begränsar den mängd läkemedel som går att hämta ut på en gång till tre månaders förbrukning. Enligt Läkemedelsverket har apotekens frivilliga begränsning av läkemedelsuttag inte har varit tillräckligt effektivt, eftersom efterfrågan ökat och då har regeringen sett sig nödgad att vidtaga denna åtgärd för att säkra läkemedelsförsörjningen.

Hallengren sade: “Om alla hämtar ut sin årsförbrukning blir det tomt i hyllorna på apoteken.”
Och detta är något som flera svenskar gjort den senaste tiden.
Så det verkar vara med läkemedel som med toapapper, folk är rädda att det kommer att ta slut. Och en sak är säkert, den svenska medborgaren blir räddare och räddare desto längre som denna pandemin håller på. Och det med rätta enligt mig då jag ser hur myndigheterna och även regeringen från början tagit allt för lätt på smittspridningen. De har inte följt andra EU-länders åtgärder utan snarare gått motsatt håll i sina “råd” till sina medborgare. Och ett sådant förfarande inger inte något större förtroende hos mig.

https://www.expressen.se/nyheter/sa-spreds-smittan-i-sverige/?fbclid=IwAR0t-cohVsUViHLx0mAHcB2Qr-H_A9HwiI_UFAx1pMbax22-deKBi8mkTlc

Här under följer Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/?fbclid=IwAR0__gx4iq4Tdi4e99y3eUTusCRnC07ARLZy5GM_9dNZutAQLkJ443Ox9r4