Sjukvården i Stockholm snabbutbildar läkare för att vårda döende patienter i deras egna hem.

| 1 april, 2020

Världens bästa sjukvård håller på att krackelera och kollapsa nu i Coronatider. Interna handlingar från Stockholms sjukhus visar nu att de kommer vara fullbelagda inom en vecka. Detta samtidigt som toppen på Coronavirusutbrottet inte väntas nås förrän om drygt ett par veckor. Så nu vill region Stockholm lägga över ett större ansvar på vårdcentralerna i högre grad ska ta ansvar ansvaret för Coronasmittade patienter. Detta samtidigt som de ska snabbutbilda läkare för att vårda svårt sjuka döende i hemmen.

Man frågar vad detta kommer att bli för vård, att kanske lämna svårt sjuka människor ensamma och utan uppsyn av sjukvårdsutbildad personal?
Kanske lämna dessa sjuka att bli vårdade av nära och kära utan utbildning och kunskap att hjälpa dessa människor.
Är det den sjukvård vi kan begära nu i pandemins kölvatten?
Ska vi acceptera att vårdkvalitén för svårt sjuka ska försämras?

Detta trots att Sverige har ett av de högsta skattetrycken i hela världen. Christoffer Bernsköld chefen för Lokala särskilda sjukvårdsenheten skriver i ett mail till Aftonbladet att dessa planer är en av flera prognoser som gjorts de senaste veckorna för att ligga steget före.
Ja, det är ju bra om ni ligger steget före, men att ni försämrar vårdkvalitén det vill jag säga är ett svek mot allmänheten, det är ett svek mot alla oss skattebetalare och framför allt ett svek mot de svårt sjuka, döende patienterna.

Men det var väl något dom var väntat i sjukvården i Stockholm. Där de satsat på ett nytt fint sjukhus som överskridit sin budget med flera hundra procent. Och där de efter öppnandet fått genomföra flera ombyggen på grund av att lokalerna inte uppfyllde kraven sjukvården behövde. Där politiker utan kunskap i medicin styrt och låtit skattemiljoner försvinna spårlöst. Det är nu där som den särskilda sjukvårdsledning vill att döende ska vårdas hemma, kanske i ensamhet utan någon att trösta dem.

Är det som kan kallas för god vård?
Är det den vården vi betalar en av världens högsta skatter för?
Jag skulle vilja säga att detta är en av de största skandaler under lång tid, en lika stor skandal som den att beredskapslagren med sjukvårdsmaterial som skyddsutrustning, mediciner och fältsjukhus såldes och skänktes bort efter att Berlinmuren föll. När pandemin ör över så bör de som är ansvariga till denna kapitalförstöring ställas till ansvar för detta, för om de inte gör det så har Sverige inte tagit någon lärdom av denna kris och då kommer samma saker upprepas vid nästa samhällskris.

https://www.aftonbladet.se/a/BRK34E
https://www.fplus.se/interna-handlingar-visar-sjuk…/a/9v4KqE