Vad gör Sveriges statsminister?

| 1 april, 2020

Är Corona(Covid-19) en modernare variant av ättestupan? Det är en fråga vi ställer oss i kölvattnet av Sveriges egen strategi. En skänk från ovan och tacksam lösning på ett kostsamt demografiskt problem? Det låter kanske rått men ändå, tanken finns där.

Svenskar lever allt längre men får också allt svårare att klara sig själva. Detta belastar vård och omsorg, funktioner som i vårt samhälle idag fungerar dåligt eller i vissa fall extremt dåligt. Sverige saknar helt enkelt samhälleliga funktioner som är tillräckligt effektiva nog att klara en större kris. Corona är ett ypperligt bevis för detta.

Sverige har som enda land en egen strategi att hantera problemen. Man reagerar utan framförhållning, alla viktiga samhällsfunktioner är avvecklade, och tvingas som följd av detta inta en avvaktande ställning vid kriser och hoppas lösa problemen när de uppstår. Man har inga funktioner för förebyggande åtgärder. Man har i fallet med Corona inte tillräckligt antal respiratorer. Man har heller ett tillräckligt stort antal tillgängliga resurser eller plats att ta hand om de sjuka.

De över 70-ombeds i princip att frivilligt sitta i karantän i väntan på bättre tider. Här hinner inte hemtjänsten med varmed 70+ gruppen ändå tvingas ut för att t.ex. handla eller gå ut med hunden.

Vi har en myndighet, MSB, som alltid är sist på bollen. Myndigheten har även i fallen med Corona varit otroligt dåligt förberedda och först nu snart fyra månader efter Coronavirusets debut yrvaket vaknat. MSB:s chef Dan Eliasson är som vanligt sist på bollen. Ungefär som i de tre tidigare myndigheterna han varit chef över.

Sverige hanterar den uppståndna krisen utan någon som helst framförhållning. Effekten blir för patienterna, framförallt de äldre, en slags rysk roulette.

Statsministern som i princip har gömt sig har lämnat över ansvaret ansvaret till Statsepidemiologen Anders Tegnell som tidigare har haft olika befattningar vid Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, WHO och EU-kommissionen. Dennes uttalanden och förslag på åtgärder är både är oortodoxa och häpnadsväckande inför en global samlade expertis.

Men vi kanske inte alls ska låta oss förvånas, Sverige har sedan Löfven blev statsminister upplevt många ortodoxa lösningar på allvarliga samhällsproblem, läs armband mot våldtäkt, fritidsgårdar mot grov kriminalitet, samtal och jobb, bostad och hemlig identitet för IS-terrorister som kommit tillbaka till Sverige.

The usual suspekts Jan Ove Malmgren och Madeleine J Lilja Rönnquist Offentlig


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp