2979: Den stora livsstilsspridningen

| 3 april, 2020

Det är säkert inte obekant att mitt RH-projekt starkt har påverkat min livsstil. Gradvis har jag funnit att jag lever ett karantänliv. Det var länge en unik situation där jag p g a smittorisken har fått begränsa mina kontakter undvika folksamlingar och endast under synnerliga omständigheter kan uppträda i offentliga sammanhang. Mitt liv är tämligen enahanda och centreras kring den dagliga rastningen. Understundom får jag också bära mask för att undvika spridning av mig. Mitt arbete som konstnär har sedan länge försiggått hemifrån och det gäller nu också för alla mina kollegor.

Men nu har läget blivit annorlunda och mitt karantänliv är allas. Med andra ord har det blivit lite mindre ensamt eftersom så många delar min livsstil. Från exklusiv till norm.

Som en del av ett konstprojekt är det ännu en i raden av osannolika händelser.


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: