Sjukvårdspersonalen och riskgrupperna betalar nu dyrt för byråkratiska misstag

| 3 april, 2020

Den andra april skrev Håkan Boström i sin ledartext att “De äldre betalar nu dyrt för byråkratiska misstag.” Och det stämmer allt för väl när man hör vittnesuppgifter om hur brukare på äldreboenden inte får den vård de behöver för att vård- och omsorgspersonalen inte har adekvat skyddsutrustning mot coronasmittan. För att personalen med det är rädda för att gå in på dessa brukares rum för att själva bli smittade och ta med sig smittan ut på resten av boendena. Detta är något som slå hårt mot våra äldre. Och den bristande beredskapen är inget som kan sopas under mattan.

Svenska och även italienska experter har har förts fram flera förklaringar till de höga dödstalen i Italien under coronaepidemin, ett av dessa är att italienarna gärna bor i flergenerationsfamiljer där de i mellangenerationen tar hand om både sina barn och sina gamla föräldrar. Och detta antas öka risken för smittspridning mellan generationerna. Likaså har samma förklaring dragits fram för Spaniens höga dödstal. Och med detta skulle Sverige underförstått ha en fördel då de äldre i Sverige ofta bor isolerade från sina barn eller att de vårdas på offentliga institutioner.

Men hur ser det ut med den saken egentligen, är de äldre mer skyddade i Sverige?
För två dagar sen beslutade regeringen att införa nationellt besöksförbud på äldreboenden, men vad hjälpte det när det i går meddelades att 43 svenska kommuner uppger att de redan har bekräftat smittade på sina boenden, och att ytterligare 51 kommuner misstänker att de har det?
Så vad hjälpte detta drag av regeringen och Folkhälsomyndigheten?
Håkan Boström skriver att när han skrev ledaren så fanns det inte uppgifter om läget i Göteborg, men situationen lär förvärras runt om i landet.

Och vad händer när coronasmittade patienter i Göteborg ska vårdas på en särskild avdelning på Bagaregårdens äldreboende, kommer då smittan att spridas i huset som anhöriga befarar?
Idag saknas smittskyddsutrustning på sjukhusen, vilket utsätter både patienter och sjukvårdspersonal för fara. Men det ser ännu värre ut på äldreboendena, där är smittskyddsutrustning många gånger obefintligt och helt beroende av att rutiner följs. Men det behövs också nya rutiner. Fortfarande förekommer det att äldre personer måste ta sig till sjukhus eller vårdcentraler för rutinundersökningar, vilket i sig är en stor riskfaktor.

Till detta ska läggas hemtjänsten, genom vilken många äldre, i många fall, kommer i kontakt med ett dussintal personer på en vecka. Personalen använder idag skyddsutrustning om klienten redan är sjuk, men riskerar omedvetet smitta de som fortfarande är friska.
Så har Sverige ett bättre utgångsläge än Italien när det kommer till skydda den äldre befolkningen från smitta?
Är Sverige ett säkrare land med mindre risk för de äldre att smittas av Coronaviruset?
Vi må kanske ha en bättre folkhälsa när det kommer till rökning och antibiotikaresistens som kan hindra allvarliga följder av smittan.

Men förutsättningarna att skydda riskgrupperna från att bli smittade får betecknas som minst lika dåliga som i länder som Italien och Spanien. Sverige är ett land som berömmer sig själva om att ta hand om sina utsatta medborgare, men inte minst när det kommer till de äldre kanaliseras denna ”omtanke” genom byråkratiska strukturer. De äldre blir därför extra sårbara för byråkratiska misstag och slentriantänkande. Och misstag har begåtts, inte minst med att beredskapslagren lades ner och i många fall såldes eller skänktes bort. Men de ansågs som onödiga efter att Berlinmuren föll och Sverige gick med i EU.

Det är förstås sant att ingen kunde förutspå just denna epidemi. Men att en världsomspännande epidemi (pandemi) förr eller senare skulle inträffa har varit känt länge. Vi har så kallade “expertmyndigheter” som påtalat behovet av att ta höjd för pandemier.
Men har de gjort det?
Nä, det ansågs inte som nödvändigt då vi som medlemmar i EU skulle kunna få material från dem.
Men vad hände?
Jo, de stängde sina gränser och förbjöd export av sjukvårdsmaterial de själva behövde.

I alla länder som där år risker, om det må vara jordbävningar eller tsunamis så förbereder länderna sig för detta, även om katastrofen bara väntas komma en gång på hundra år. Men här i Sverige har myndigheterna känt sig trygga och säkra, vi drabbas inte av jordbävningar eller tsunamis så varför då ha beredskapslager. Folkhälsomyndigheten har länge uppmanat regionerna att ha skyddsutrustning lagrad för en sådan här situation. Det krävs inte mycket eftertanke för att förstå att sådant kan vara svårt att köpa på världsmarknaden under en global pandemi. Men regionerna har känt sig trygga, Sverige drabbas inte av sådant och varför då lägga skattepengar på det.

Men nu är det sjukvårdspersonalen och riskgrupperna som får betala priset. Nu är det dem som skulle skyddas som får betala det högsta priset för de försummelser som ansvariga politiker och tjänstemän gjort. Att sen där inte är någon som vill ta på sig ansvaret är också en olycklig tradition som Sverige har. Det är bara att ”skylla på systemet” när stora misstag begåtts. Men det är just det tänkesättet som skapar ett följa John-beteende där det inte lönar sig att ta ansvar eller driva för stunden kostnadskrävande och obekväma ståndpunkter. Att gå till botten med vem och vilka som brustit i sitt ansvar är därför viktigt. Inte i första hand för att sätta åt någon enskild, utan för att bryta med denna ansvarslöshetskultur inför framtida kriser.

Att vi efter denna kris kommer att få se huvuden rulla är helt obefintligt. Alla kommer att skylla på varandra och ingen kommer att anse att de eller deras partier eller myndigheter gjort något fel. Det är det typiskt Svenska systemet, det som gjort att vi nu hamnat i denna situationen med en sjukvård som krisar, med en äldrevård där brukare ligger på sina rum utan att personalen vågar gå in till dem i rädsla för att själva smittas.
Vad som kommer att krävas efter att Coronakrisen är över är att en obunden utredning utan några politiker eller myndighetspersoner deltar får utreda detta och efteråt sätta lagstiftade beslut om vad Sverige ska ha i beredskap. För om inte det sker så kommer samma historia upprepa sig vin nästa kris.

https://www.gp.se/ledare/de-äldre-betalar-nu-dyrt-för-byråkratiska-misstag-1.26308957?fbclid=IwAR2Ok3c36sQy8Y-1EVftoWemiyYmvxNVWP67lzNONVn8g7VYR4Vytw8Mis0

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •