Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog menar att arbetsgivare och politiker kan hamna i domstol för brister i vårdpersonalens skyddskläder

| 5 april, 2020

Man kan nu fråga sig om riksdagspolitiker, landstings och regionpolitiker, samt kommunpolitiker och för den delen lokala chefer börjar känna svetten rinna längs deras allt för ofta ryggradslösa kroppar efter att de läst vad arbetsrättsexperten Tommy Iseskog säger i denna SVT-artikel om att det är deras skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal från all smitta på arbetsplatsen?
För enligt honom så kan det hända att dessa kan ställas inför skranket efter att pandemin är över. Detta efter att det har kommit flera larm från vårdpersonal och skyddsombud om att det saknas skyddsutrustning i vården.

Man frågar sig nu om inte regionernas politiker och ansvariga börjar allvarligt få den stora skälvan efter att de enats om att minska kraven på skyddsutrustning och nu mena kortärmad skyddsrock räcker i de flesta situationer, att ansiktsmask inte behövs om man har visir?
Man undrar om dessa politiker och tjänstemän har läst Smittskyddslagen (2004:168)?
Eller de försöker luta sig mot vad Folkhälsomyndigheten säger och de råd de ger?
För gör de det så är det nog lika bra att Kriminalvården redan nu börjar att bygga nya fängelser för att hysa dessa politiker och tjänstemän.

För om Tommy Iseskog som är expert på arbetsrätt och arbetsmiljö, och är känd för att vara en spetsig röst i den offentliga debatten om arbetsmiljö och arbetsrätt får rätt så kommer många av de politiker som nu sitter på sina poster och bestämmer att om några år istället sitta bakom galler. Tommy Iseskog påpekar att det inte går att luta sig mot de riktlinjer Folkhälsomyndigheten ger då de inte har något ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret för arbetsskyddet ligger på arbetsgivaren, och det är personligt. Det är som individer som chefer inom vård och omsorg alltså kan ställas inför rätta i brottmål, om det funnits brister i arbetsmiljön.

Och Tommy Iseskog tycker arbetsgivare borde vara mycket bekymrade när personal själva uttrycker oro för brister i skyddsutrustning.
Han säger: “Det är varningssignaler man borde ta på allvar.”
Han menar vidare att oro och rädsla är psykosociala arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren skall ta hänsyn till. Arbetsmiljöbrott kan annars röra vållande till annans död, eller kroppsskada, men också framkallande av fara för annan. Vilket enligt mig dessa vårdinrättningar redan bryter emot. När han får frågan om det kan vara ett brott mot lagen om vårdpersonal smittas med en sjukdom som ändå stora delar av befolkningen kommer att få, så svarar han ja absolut.

Tommy Iseskog vidareutvecklar detta när han säger: “Många bryter benet, men sker det på jobbet är det en arbetsmiljöfråga. Och här handlar det om en sjukdom som faktiskt kan vara livsfarlig, och det tycks dessutom vara större risk om man exponeras för mycket smitta.”
Så enligt Tommy Iseskog är det är i första hand chefer som fattar beslut om skyddsutrustning som riskerar åtal. Men finns direktiv uppifrån, som nu från politiker i regionledningen, så kan det straffrättsliga ansvaret hamna där. Han tillägger dock att även om fällande domar är ovanliga, tror han att vi kommer få se rättsprocesser om brister i arbetsmiljön, särskilt om vårdpersonal skulle avlida av covid-19.
Så nu är frågan om alla dem som nu kan ställas till ansvar skälver i rädsla eller de fortfarande känner sig säkra att de gör rätt?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsgivare-kan-hamna-i-domstol-for-brister-i-vardpersonalens-skyddsklader?fbclid=IwAR2hfgU5f8U5IokquQOPs1b2LJwhMuorrqIPBjFMu6fgZaPItV15yDsBfy8

1 En tanke på “Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog menar att arbetsgivare och politiker kan hamna i domstol för brister i vårdpersonalens skyddskläder

  1. Carl den 12

    Och det här en utav många skäl Sveriges regering bör sona sina brott dom utsatt medborgarna för.
    Och skadestånd på det för all sveda, värk och pengar som har förskingrats ifrån oss skattepengar som vi dragit in som skulle prioriteras och lagts på våra egna.

    Calle skulle kunna redogöra för många fler själ till att Sveriges jäviga Maffia bör avgå och betala sin skuld till oss riktiga svenskar, som gått till kriminella socialbidragstagare.
    Det hade varit fina grejer det och se att det existerar RättVisa i Moder Swea?

Kommentarer är stängda.