Här har vi alla en fin present från de demokrati- och yttrandefrihetsälskande socialisterna

| 5 april, 2020

Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Läs och förfasas!

Socialism. Ondska. Hela tiden.

Här har vi alla en fin present från de demokrati- och yttrandefrihetsälskande socialisterna:

“Det kommer att framställas som att regeringen ”tar ansvar”, experter kommer att förklara att den panikslagna befolkningen är enkla offer för påverkan av främmande makt och att de politiska resurserna måste koncentreras på landets säkerhet istället för att slösas bort på en valrörelse.”

“Det är därför inte otänkbart att utlysandet av ett gråzonsläge kan bli den räddare i nöden som S/MP/C/L behöver för att eliminera hotet från en eventuell M/KD/SD-konstellation i riksdagsvalet år 2022.”

“Under ett gråzonsläge liknande det som beskrivs i Typfall 5 betraktas exempelvis information i allmänhet, och information från alternativa medier i synnerhet, som en riskfaktor, vilket rimligen skulle innebära ökade möjligheter att tysta alternativa röster med hänvisning till rikets säkerhet.

Beakta att det i ett gråzonsläge är upp till de sittande makthavarna att definiera vad (och vilka) som anses utgöra hot mot Sverige och det svenska samhället.

Det är rimligt att anta att ett gråzonsläge skulle medföra omfattande möjligheter att ingripa mot dessa bedömda hot genom exempelvis mötesförbud och beslagtagande av teknisk utrustning, men exakt hur de hot som presenteras i Typfall 5 ska hanteras får vi inte veta eftersom det materialet är sekretessbelagt.

De inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten som justitieminister Morgan Johansson har förberett genom lagförslaget SOU 2017:70, kan möjligen komma att skyndsamt dammas av.

Med stor sannolikhet skulle dock inga allmänna val hållas under ett rådande gråzonsläge. Typfall 5 inkluderar nämligen uttryckligen faran för påverkan på politiskt beslutsfattande i sitt gråzonsscenario:

“Ett gråzonsläge enligt typfall 5 skiljer sig från de övriga även genom att Försvarsmakten underställs det civila försvaret, som vid krissituationer företräds av MSB (FOI Memo 6338, sid 7). ”

Som av en händelse presenterades rapporten samma dag som det tillkännagavs att Dan Eliasson med kort varsel skulle lämna sin post som rikspolischef och istället tillträda som generaldirektör för just MSB, vilket fick rapporten att hamna i medieskugga.”

Källa: Helena Edlund på Newsvoice


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •