KLIMATALARMISM GICK FÖRE PANDEMIRISK I LÅNGTIDSUTREDNING

| 5 april, 2020

Klimatfrågor har prioriterats före beredskap för pandemier i politiska dokument. Foto: MostPhotos.

“Ett skäl till den urusla beredskapen i sjukvården kan vara att politikerna har haft politiskt intresse av att skruva upp hot om klimatförändringar som den stora hotet, vilket inneburit att risken för pandemier tonats ner.

KOMMENTAR. Vi vet att riksdagens Försvarsberedningar i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet ansåg att klimatet skulle vara den stora säkerhetsrisken framöver, medan militära hot tonades ner. Försvaret avvecklades – inte minst försvann 48 av 50 fältsjukhus. Och värnplikten avskaffades i stor enighet bland de gamla partierna 2010. Endast Sverigedemokraterna var en avvikande röst.”

Läs i SAMTIDEN


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •