Regeringen backar lite på sitt förslag om att få utökade maktbefogenheter i kampen mot coronasmittan och ger nu riksdagen vetorätt i efterhand på besluten

| 5 april, 2020

Jag skrev under gårdagen om hur regeringen försökte få igenom en ny lag som ska ge regeringen utökade maktbefogenheter i kampen mot coronasmittan. En lag som fått mycket kritik från både oppositionen men också från statsvetare och gamla politiker som menat att detta nära nog skulle kunna räknas som en statskupp då det helt och hållet skulle runda riksdagen som folkets yttersta representanter. Men nu verkar det som de backat lite i frågan och att riksdagen i efterhand kommer att kunna pröva varje åtgärd som regeringen vidtar inom ramen för den nya lagen och även med omedelbar verkan kunna riva upp de beslut som de inte vill ska vara i bruk.

Men frågan är om det tillfredsställer oppositionen eller de kommer att fortsätta med att hindra denna lags införande. Regeringen vill att lagen ska gälla i tre månader, men Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt menar att detta är för lång tid och vill att den ska bara gälla i en månad för att sen omprövas. Även Ulf Kristersson har fortfarande invändningar mot lagen som han menar fortfarande är för långtgående.
Han säger: “Till och med i den krislag som gäller i krig har riksdagen en tydlig roll (den s.k. förfogandelagen). Regeringen får i krig ett större mandat än vanligt – men alla åtgärder som regeringen fattar beslut om med stöd av den krislagen och som gäller omedelbart ska inom en vis tid godkännas, eller upphävas, av riksdagen.”

Så frågan är om Moderaterna efter ikväll menar att regeringen har backat tillräckligt i sitt lagförslag eller de fortfarande kommer att försöka stoppa det?
Men nu framkommer det också att partier inom JÖK:en är kritiska till förslagets ursprungliga skrivning. Det är Liberalerna som tycker att förslaget kräver ändringar för att regeringen ska få ökade befogenheter. Gruppledaren Johan Pehrson tycker att förslaget går emot rättsstatens grundläggande principer.
Han säger: “Här står två viktiga principer mot varandra: Att maximera möjligheten att minska död och lidande, mot rättsstatens centrala principer om att avgörande beslut om inskränkningar i friheter fattas i riksdagen.”

Nu ska den nya skrivningen gå ut på en snabbremiss på lördagskvällen. Ett antal myndigheter får 24 timmar på sig att ge synpunkter på förslaget. Under Rapport på lördagskvällen så påpekade Mats Knutson från riksdagen att det är den kortaste remissrundan någonsin i Sverige och att det vittnar om hur brådskande regeringen ser på frågan. Efter denna superkorta remissrunda ska lagrådet granska den nya lagstiftningen. Därefter kommer regeringen, efter samråd med övriga riksdagspartier, att lägga en proposition på riksdagens bord.
Men frågan är vad lagrådet kommer att säga om lagen och om beredningen av den?

Regeringens tanke verkar vara att allt ska ske under nästa vecka och att lagen ska kunna träda i kraft den 10 april.
Och det verkar som om den tidigare ordförande i Demokratiutredningen Olle Wästberg fortfarande är kritisk till lagen. Han säger att han förstår att regeringen vill ta snabba beslut, men att det är särskilt allvarligt om de inte skulle vara demokratiskt förankrade i den här situationen.
Han säger: “Vad det här handlar om är ju då saker som inte kan beslutas av myndigheter och inte täcks av förordningar vilket innebär att det är stora och viktiga beslut, och just det talar för att det ska vara förankrat i riksdagen.”

Om lagrådet lyssnar på kritiken mot detta tydligt dåligt underbyggda lagförslag så bör de avslå dess införande. Om sen ändå regeringen och riksdagen klubbar igenom det så visar det bara på att dessa partier inte är demokratiskt lagda. Och det kan komma att inverka på deras legitimitet att få sitta och styra över oss alla. För enligt min mening så finns där i så fall inget politisk parti kvar att rösta på vid nästa val, och jag uppmanar de som är medlemmar i de svenska partierna att kontakta dem och säga er mening om vad ni tycker om deras beslut. Tala om för dem att de i så fall inte har ert förtroende i att leda eller i att föra oppositionspolitik då de inte håller demokratin högre än så.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-backar-om-kritiserat-lagforslag?fbclid=IwAR3ul7WWz7Vw48MXlRAkOOrP2EyAfPm3mcXdzEA77m_r1sAH77QVg9WOcu0
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/wastberg-ratar-forslaget-onodigt-och-olampligt/?fbclid=IwAR2KuU2gp3xke2IaKTdy3QuYJuy9iXh7i0UYaKpfpFYMjzaizqtW4JJx3qA
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awQjd5/regeringen-backar-om-forslaget-till-utokat-mandat?fbclid=IwAR2FMOj6kc8A6CnIyOlAKZFF76auxHGCwr5i-fnZ8ri1TfeUEoN8oFV9Rcg

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •