Kommunals ordförande Tobias Baudin hotar med skyddsstopp om inte hemtjänsten, personal på äldreboenden och personal inom hälso- och sjukvården får adekvat skyddsutrustning.

| 8 april, 2020

Har Kommunals medlemmar snart fått nog med arbetsgivare som inte verkar ta Coronaviruset på allvar, och i stort sett tvingar hemtjänstpersonal och personal att arbeta utan adekvat skyddsutrustning?
Om man lyssnar nu på så har de snart kommit till vägs ände, nu är de inom hemtjänsten och på äldreboenden trötta på att behöva använda kaffefilter och bindor som munskydd och overheadfilm som visir. Nu vill de ha riktiga och godkända skydd för att fortsätta arbeta. Annars kommer skyddsombuden att börja lägga skyddsombudsstopp.

För i den senaste enkätundersökning som fackförbundet Kommunal gjort bland skyddsombud i vården visar att oron bland personalen är mycket stor och den hade ökat sedan förra undersökningen för två veckor sen. 84 procent av de svarande ombuden uppger att personalen inom hemtjänsten känner oro över tillgången på skyddsutrustning. Och siffran inom personal på äldreboenden är nästan lika hög.
Tobias Baudin säger: “Det är en alarmerande utveckling. Det är också för jäkligt att personer som arbetar utan skyddsutrustning ökar. Vi accepterar inte detta. Utvecklingen går åt fel håll och något måste göras.”

Och Tobias Baudin låter meddela att får nu inte skyddsombuden gehör hos arbetsgivaren och man tvingar medlemmar att jobba utan rätt skydd, då kommer vi stoppa arbetsuppgifterna och lägga ett skyddsombudsstopp. Skyddsombudsstopp innebär att arbetet avbryt. Det görs lokalt och arbetsmiljöverket kopplas in om inte parterna kommer överens. Detta gjordes i förra veckan på en avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Det skyddsstoppet varade någon timme, men uppfyllde sitt syfte. Och när nu fler och fler blir tvungna att arbeta utan adekvata skydd bara för att där är brist på sådana då växer oron över att bli smittad.

Tobias Baudin meddelar att nu att hans medlemmar nått en gräns, och han säger; “Medlemmar ska inte äventyra sina egna liv och sin hälsa. Då kommer vi lägga skyddsombudsstopp.”
Och oron växer för var dag då inte våra myndigheter och regering levererar, när inte landsting och regioner levererad, när inte kommuner levererar det de är skyldiga att tillhandahålla när det gäller skyddsutrustning. När över tillgången till skyddsutrustning bland hemtjänstpersonalen på bara två veckor ökat från 75 procent till 84 procent. När oron över tillgången till skyddsutrustning bland personal på äldreboende ökat från 68 till 82 procent, och när den ökat bland personal i hälso- och sjukvården från 72 till 78 procent på bara två veckor.

Ja, då är det illa, då frågar man sig om hur många bland personalen som kommer att bli smittade, och hur många dessa vårdanställda i sin tur kommer att smitta.
Man ställer sig frågan om de cheferna bryr sig om i fall personalen smittar sina brukare. Om dessa blir sjuka och kräver vård på sjukhus eller om de dör?
Man ställer sig frågan om det har varit ett cyniskt sparande från allas sida då de inte trodde detta skulle kunna hända?
Eller är det så illa att dessa som sparat in på material menar att dem som drabbas inte är något värda?
Det låter hemskt men det verkar inte bättre med faktan som nu träder fram att det kanske är sanningen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Wb5oAk/kommunal-hotar-med-att-avbryta-arbetet?fbclid=IwAR3Z6JKWezBFYZf5Q8LGrIk8Dkc-1gDaa9XQ23NKkyoHYULzXs65egWI9vk

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •