Före detta statsepidemologen Annika Linde säger att riskerna med Coronaviruser inte ska underskattas, det är inget vanligt säsongsvirus som många tycks tro.

| 11 april, 2020

Där är många som jämför Coronaviruset med den vanliga säsongsinfluensan. Det är något som den före detta statsepidemologen Annika Linde som hade befattningen under svininfluensan 2009 varnar för, hon säger att detta virus fortfarande är ett okänt virus. Och då är det desto större anledning att vara försiktig, då är det bättre att ta det säkra före det osäkra. En annan orsak att ta det försiktigt är det dramatiska sjukdomsförloppet.
Hon säger att en äldre som drabbas och dör av säsongsinfluensan liksom tynar bort och oftast är döden då helt oproblematisk. Och Annika Linde vet vad hon talar om då hon i början på sin karriär mötte många äldre som drabbats av influensan.

Hon fortsätter sen med att den virusdrivna lunginflammationen som många Coronapatienter får är något helt annat, den är mycket mer dramatisk. De hör patienterna dör på ett helt annat sätt. Dessa drabbas av svår ångestframkallande andnöd. De får en svårbehandlad lunginflammation och därefter drabbas vissa patienter av septisk chock följt av multipel organsvikt. Det vill säga ett livshotande tillstånd då flera vitala organ slutar att fungera. Därutöver kan även patienten drabbas av en så kallad chocklunga, även detta ett livshotande tillstånd då det uppstår akuta vävnadsskador på lungorna.

Annika Linde säger: ”Så även om man överlever är risken stor att man blir skadad för livet.”
Annika Linde som är 72 år nu och hon har valt att isolera sig med sin sambo då hon med ålderns rätt tillhör en riskgrupp.
Hon säger att hon normalt inte är så hysterisk, men den här gången följer jag råden till punkt och pricka. Hon berättar att hon håller avstånd när hon är ute och promenerar, men hon handlar inte i affärer. För man vet aldrig. Hon försöker handla på nätet, även om det är problematiskt. Näthandeln hinner och orkar inte med, och det gör att många gamla ”gamblar” framför allt med att handlandet, eller så är de bara tanklösa. Och hennes råd är att inte göra det.

Riskerna ska inte underskattas, det räcker med att man träffar en enda person som är smittad så kan det hända att att man själv blir sjuk. Och hon säger att det kan bli att man smittar någon i familjen dom är ännu skörare än vad man själv är. Till sist
lämnar hon en uppmaning till dem i ledande position i Sverige att föregå med gott exempel, ni måste skärpa er och vara solidariska med folket och inte göra saker som ni säger att inte folket ska göra. Detta kan vara en uppmaning lämnad till Hallengren som på en fråga om var hon skulle fira påsk svarad att den skulle hon fira i Kalmar med familjen. Detta trots att regeringen tidigare uppmanat Stockholmarna att fira den den där de är och inte ut och resa. Så lev som ni försöker lära ut Lena Hallengren.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/expert-coronaviruset-kan-ge-skador-for-livet/