Går Sverige rätt väg i sitt bekämpande av Coronapandemin när hela världen provoceras av den strategin

| 12 april, 2020

Hela världen frågar sig vad Sverige håller på med när det är frågan om att bekämpa Coronaviruset. I USA frågar sig Trump det och säger att om de gjort så hade det kunnat kosta 2 miljoner amerikaners liv. Men här i Sverige så frågar sig inte medierna om denna vägen är den rätta, istället så talar de och skriver spaltmeter om hur Trump hånar Sverige och dess regering. Istället för att ifrågasätta det Folkhälsomyndigheten och Tegnell säger så hyllas han och är i det närmaste upphöjd till en gud numera. Detta trots att Sverige nästan är det enda landet som har bestämt sig för att bekämpa Coronaviruset med frivilliga medel, när alla andra använder sig av tvång. Men trots det så är det enligt svenska myndigheter och den svenska regeringen alla andra som sticker ut och gör fel.

Och detta har medfört att det nu skrivs och rapporteras som aldrig förr från Sverige av utländska medier som Financial Times, New York Times, The Guardian, BBC, CNN och många andra.
De rapporterar och frågar sig om Sverige gör rätt, om regeringen och myndigheterna i Sverige har förlorat förståndet eller om de medvetet vill att svenskarna ska få någon typ av flockimmunitet?
Svenska institutet bedömer att de mer sakligt neutrala artiklarna totalt sett är fler, men att kritiska artiklar i ett flertal länder tenderar att delas i högre grad. Men de har också märkt att de flesta länders nyhetsmedier börjar förmedla kritik mot den svenska strategin.

De ser ett antal kritiska artiklar på flera språk som beskriver Sveriges strategi som ”ett riskabelt spel”. Många tolkningar görs där strategins avvägning mot ekonomiska intressen är en. Men där uttrycks också frågor huruvida Sverige vet något andra länder missat. Svenska institutet har tills nyligen sett i sociala medier att antalet publiceringar om Sverige ligger på en genomsnittlig nivå, men detta kan efter Trumps referenser till Sverige ändras fort. Det såg de då presidenten uttalade sig om ”Last night in Sweden”, liksom vid häktningen av ASAP Rocky. Och även i de digitala kanaler där Svenska institutet kommunicerar om Sverige med utländska målgrupper väcker pandemibekämpningen uppseende. Det har lett till både kritiska och positiva reaktioner.

Så det är tydligt enligt dem att Sveriges vägval engagerar och ibland provocerar. Och nu hyser Svenska institutet med all rätta att det svenska varumärket kommer att sjunka, att andra länder nu ser att Sverige inte är ett säkert land att investera i. Att Sverige i omvärlden anses som osäkert. Och detta kan leda till att den svenska attraktionskraften internationellt försämras.
För kan man lita på den svenska tilliten, den som hela Sveriges Coronavirusbekämpning bygger på?
Detta är nu något som Svenska institutet märkt internationella medier börjat resonera om. Och när krisen klingat av kan vi nog förvänta oss en än mer intensiv internationell diskussion om vårt lands vägval, oavsett faktiskt utfall av strategin.

Så all denna uppmärksamhet är inte av godo för Sverige. Vi är ett litet land som sticker ut och vi har myndigheter och en regering som hellre får till frontalangrepp på andra länder när de ifrågasätter den svenska pandemihanteringen.
Jag frågar mig om det är särskilt klokt, om de inte bränner broarna för samarbete efter att Coronapandemin är över?
Inte för att jag är någon politiker eller diplomat, men jag vet att om någon snackar skit om mig så försvinner min tillit till dem, och då vill jag inte ha några affärer med dem.
Så varför håller då både politiker och myndighetspersoner på med det?

Jag har bara en förklaring och det är den att de tror sig vara så mycket bättre än alla andra. De är helt enkelt obstinata. Och det bådar inte gott för Sverige eller för den svenska industrin efter att Coronapandemin är över.
Då kan det bli så att Sverige lämnas kvar när de andra länderna startar om sina industrier. För det är inte som efter andra världskriget då Sverige var oförstört och Europa låg i ruiner, och vi kunde exportera, det är en annan tid nu då alla länder är industriellt intakta och då vi alla måste konkurrera. Men har då svenska politiker och myndighetspersoner skämt ut landet så kan det hända att många länder drar sig för att sluta kontrakt med det landets företag. Och då står vi ensamma och övergivna.

https://www.expressen.se/debatt/varlden-provoceras-av-sveriges-corona-strategi/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •