Johan Westerholm: DE ABSOLUT SISTA

| 13 april, 2020

Läser en debattartikel signerad Mikael Damberg och Lena Hallengren på SvD Debatt.

De säger sig vilja gå främst i återuppbyggnaden av den svenska beredskapen.

Extremt provocerande. Och rent av klantigt av Damberg. Han var på väg tillbaka igen från att varit i praktiken utmanövrerad.

Detta är två av de fyra ministrar som har ett personligt ansvar för att Sverige har en så låg beredskap sett till helheten. De två andra, Morgan Johansson och Anders Ygeman har i varje fall vett nog att för tillfället hålla huvudet under radarn.

Mikael Dambergs förslag som näringsminister för att öka graden av självförsörjning och lätta upp jordbrukets situation var att göra det enklare för lantbruket, dvs både spannmålsbönder och djurhållande bönder att låna pengar.

Vad denne näringspolitiske titan inte fick in i huvudet i brist på näringspolitiskt DNA var att dessa lantbrukare redan hade en för hög lånebild i förhållande till markavkastningen. De behövde öka avkastningen och öka kassaflödet.

Inte lånebilden.

En avkastning som dessutom försvårades av att Damberg tillsammans med Miljöpartiet begränsade ytterligare antalet preparat som jordbruket får använda för växtbearbetning.

Svenskt jordbruk har färre preparat att växla mellan än det finska, danska och tyska för att ta några exempel från närliggande klimatzoner.

Inget av detta fick Damberg innanför pannbenet. Och ännu mindre av allt annat som krävs för att nå en bättre beredskap.

Med Damberg som chef för näringsdepartementet minskade Sveriges förutsättningar ytterligare att nå en självförsörjning av livsmedel och hög beredskap. Då har vi bara berört spannmålsproduktionen. För djurhållande bönder utvecklade han situationen till att bli ännu värre.

Det är få som förstod vidden av vilken katastrof som Findus nedläggning av industrin i Skåne var. Denna anläggning var den sista för storskalig förpackning. För även om Sverige för vissa livsmedel är självförsörjande eller har en hög grad av självförsörjning så har Sverige inte den förpackningskapacitet som krävs för distribution till hela landets livsmedelsbutiker.

“Inte en ärta till Tyskland” var det enda partiet i form av LO:s ordförande orkade med. Inget konsekvenstänkande i form av vad det skulle innebära om försörjningslinorna med utlandet ströps eftersom Sverige idag står utan storskalig förpackningsindustri för livsmedel.

Hallengrens ansvar för att ha riktat in och prioriterat Folkhälsomyndigheten till att främst arbeta med migrantbarns hälsa och öka folkhälsan för alla oberoende av sexuellt uttryckssätt före att kunna bekämpa pandemier har jag redan beskrivit.

Damberg, Hallengren, Morgan Johansson och Ygeman.

Dessa fyra har det personliga ansvaret för att ha försämrat Sveriges beredskap inom livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård, brandbekämpning och säkerhet de senaste sex åren. I Hallengrens fall bara de sista två åren. I Morgan Johanssons fall de senaste tio då han kan tillgodoräkna sig tiden som ordförande för justitieutskottet.

Dessa fyra är de sista att ta Sverige upp på säker mark post Corona.

De absolut sista…..

Johan Westerholm på Facebook 


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: