Att hoppas på att gamla inte ska smittas är ingen strategi 

| 15 april, 2020

Richard Herrey skriver på twitter: Tegnell står som jag uppfattar det i Aktuellt och säger att man inte velat stoppa all smitta, och därför accepterar att de utan symptom smittat på äldreboenden t ex. Visst kan man ha en strategi att offra de gamla och svaga, men det är inte en jag skulle välja. 

Det Tegnell sa var att strategin inte är att förhindra all smitta men att det är väldigt olyckligt att den spridit sig på ålderdomshemmen. Det kommer sannolikt bli hans försvar och också andras som inte uppskattar kritiken mot den svenska strategin. Men är man medveten om hur det ser ut på våra äldreboenden och hur smitta sprids så vet man också resultatet. Tegnell har sagt att ”man ska använda skyddsutrustning där det behövs, inte för säkerhets skull”. En slutsats som kan dras av det är att smittan på äldreboenden dragits in av personal som inte uppvisat några symptom. 

https://twitter.com/richardherrey/status/1250165029636374531?s=21

Det börjar bli alltför många politiska avväganden som regeringen borde svara på, som Anders Tegnell skickas fram för att stå till svars för. Det är definitivt inte som det ska vara. Löfven måste ta huvudansvaret för strategin Sverige har. Och förklara varför man valt denna strategi. Det är rent ohederlig att man inte lägger korten på bordet och redovisar varför man valt bort att bortse från asymptomatisk smittspridning. Beror det på ren försummelse eller är det en medveten strategi? 

Problemet här är att Stefan Löfven själv inte tycks veta. Han verkar nöjd med att låta Tegnell ta smällarna. Oavsett vem som tar ansvar för den starkt ifrågasatta svenska modellen, eller experimentet som den också kallas, är det högst relevant att den valda metoden förklaras. Någonting felar och medborgare oroar sig allt mer. 

Ingen i Regeringen eller på FHM kan med gott samvete säga att man inte visste vilken grupp det var som behöver skyddas, och det finns ingen ursäkt att man inte vidtog alla rimliga åtgärder för att skydda dessa så gott man kan. Det är självklart för alla att om man verkligen vill skydda de äldre borde hemtjänstpersonal och personal på äldreboenden antas vara smittbärare och därmed alltid bära skyddskläder. Att hoppas på att de inte smittas är inte en strategi.

https://twitter.com/cajsa123/status/1250169268764921856?s=21

Bildkälla: Pixabay 


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: