Benjamin Kalischer Wellander, läkare: MYTEN OM DE GODA INTENSIVVÅRDSRESULTATEN

| 15 april, 2020


Härförleden yppade överläkaren David Konrad för SVT att 80% av de som ”skrivits ut” från KS överlevt. Som många vet är motsvarigheten i internationella studier 50%.

Uttalandet om dessa fina svenska siffror fick ett närmast farsartat efterspel i såväl traditionella som sociala medier.

Genast ville alla förklara orsaken till Sveriges fantastiska resultat. Optimisterna hade sin förklaring: ”Den överlägsna svenska folkhälsan och det idoga antirökningskampanjandet står oss onekligen bi! Sug på den alla rökande italienska tjockisar!”

Pessimisterna var lika självsäkra: ”Det beror ju bara på att man plockar russinen ur kakan och enbart ger yngre och relativt friska en chans i respirator! Ättestupa är inget att brösta sig över!”

Av dessa två utsagor finns det en viss sanning i den senare. Det är knappast någon hemlighet att kriterierna för att få behandling för chocklunga (i det här fallet utlöst av COVID-19) i praktiken har blivit snävare än vad de tidigare har varit.

Men förklaringen är betydligt enklare än så: Dr Konrad talar om överlevnad av de UTSKRIVNA patienterna i en studerad grupp, varav merparten fortfarande vårdas på IVA.

”Vi har tittat på de 175 första intensivvårdspatienter som vårdats på karolinska. 62 av dem har skrivits ut och 48 är i livet”

113 patienter är alltså fortfarande på IVA! Sätt detta i relation till följande:

1) Det tar, rimligtvis, oftast längre tid att avbryta intensivvård för att någon dör under pågående behandling, eller inte klarar av behandlingen längre, än för att någon blir tillräckligt stabil för att kunna tas ur respirator.

2) Att vara utskriven efter två veckor på IVA innebär att vara skör som ett asplöv. Man kan inte äta självständigt de första dagarna. Man är mer eller mindre stillaliggande och riskerar att drabbas av alla möjliga komplikationer. Den verkliga dödligheten vet vi först efter månader, inte efter dagar och veckor.

Sammantaget gör detta att det INTE FINNS ETT ENDA HABILT ARGUMENT för att svenska intensivvårdsresultat är bättre än italienska eller andra internationella motsvarigheter.

Vad blir då rubriken i SVT? ”80% överlever intensivvården”. Detta är ett för varje läskunnig människa fullständigt orimligt och totalt ovetenskapligt påstående.

Dela gärna det här. Det är faktiskt av allmänintresse.

Läkaren Benjamin Kalischer Wellander, på facebook


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: