Intensivvård i praktiken – Amelie Frie, ST-läkare, berättar och förklarar

När pat kommer till oss på IVA är vb antingen redan intutberad, sövd och ligger i ventilator eller så är pat vaken i maskventilator men behöver vara på IVA för att risken för respiratorisk kollaps är nära. Pat övervakas alltid både med utrustning och personal som är närvarande.

Ventilator behandling kan ske via mask (eller trach) (vaken pat) eller via tub i halsen (sövd pat). Ventilator hjälper patienten att andas och i de flesta Covid-19IVA fall krävs att vi tar över andningen helt för att klara gas-utbytet (syrgas och koldioxid). Pat är då djupt sövd.

Det medför att pat inte använder sin andningsmuskulatur på upp till ca 14 dagar. För varje dag i ventilator ökar risken för pålagring av infektion med bakterier från den egna floran. Muskelsvaghet i hela kroppen och försämrad hostkraft. Även förvirring.

Amelie Frie

Trenden i Covid-19 på vår IVA är att patienten kliniskt och i lab har ett tvåfas förlopp. De är riktigt sjuka de första dygnet-dygnen för att sedan bli lite bättre. Sen kommer en försämring runt 1v i ventilator. Framåt dag 12-14 är de flesta bättre. Då börjar pats svåra kamp.

Njurfunktion: Majoriteten utvecklar njursvikt. Det innebär att deras njurar inte klarar av att göra sig av med vätska och slaggprodukter. Inte heller klara av att justera syra-bas balans i kroppen samt elektrolytbalans. Det kan leda till övervätskning, lungödem, hjärtatrytmi.

Vi stöttar den med med vätskedrivande i högdos och monitorerar syrabas och elektrolyter med provtagning var 2-4h. I enstaka fall när njurarna helt sluta att fungera kan dialys var ett alternativ för de som bedöms klara av den behandlingen.

Utöver detta ser vi en påverkan på fler organsystem: – koagulationssystemet med en benägenhet att bilda blodproppar i hela kroppen. – leverfunktionen.  – hjärtfunktionen som belastas av ventilatorns tryckförändringar i bröstkorgen. Många visar tecken på syrebrist i hjärtmuskeln.

När sjukdomsförloppet sedan vänder för de flesta och pat förbättras så börjar urträning i ventilatorn. Pat måste börja andas mer själv. Successivt kan vi dra ner på stödet i ventilatorn.  Att bara sitta på sängkanten kräver hjälp av 4 personer. De är förvirrade och svaga.

Att genomgå det här förloppet är att ÖVERLEVA IVA. Det krävs en god reservkapacitet i samtliga organsystem innan för att klara det så här länge som krävs vid Covid-19. En bra kondition och muskelreserv. Efteråt väntar en tuff tid av rehab, risk för infektion och försämring.

Jag förstår att många som inte varit inne på IVA har svårt att förstår varför deras närstående eller andra medmänniskor inte accepteras för IVA-vård. Det här är anledningen. De kommer inte att gynnas av den. De kommer inte klara den.

Vi stöttar och jobbar allt vad vi kan för våra patienter, men vi ska inte förlänga döden för de där döden är oundviklig. Det är ett medicinskt beslut som fattas genom diskussion med flera erfarna IVA-läkare och patientens ansvarige läkare utanför IVA.

Ni med älskade på IVA; vi finns där med dem dygnet runt. Vi sliter tills svetten rinner. Vi följer dem minut för minut. Alla parametrar och blodvärden. Justerar behandling. Tvättar dem, borstar tänder, suger bort slem, ändrar deras kroppsläge var 4h. Vi gläds och sörjer med er.

Amelie Frie, ST-läkare

https://twitter.com/AmelieFrie/status/1251089045775663111


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *