Karolinska sjukhuset under tillsyn av IVO efter larm om att patienter prioriteras bort.

| 18 april, 2020

Numera verkar allt som om det ska handla om Coronaviruset även inom intensivvården. För nu kommer larm i från Stockholm och från Karolinska sjukhuset att icke Coronasjuka patienter i behov av intensivvård prioriteras bort. Detta trots att där finns lediga IVA-platser. IVO har fått larm om att exempelvis njursjuka prioriterats bort. Och nu väljer IVO att starta upp ett tillsynsärende emot sjukhuset. Men det är inte bara Karolinska sjukhuset som har en skev prioritering. Även andra sjukhus i samma region har samma prioritering när det handlar om vilka som får intensivvård.

I ett av tipsen som sänds till IVO går det att läsa: ”Vi har vid upprepade tillfällen upplevt att de patienter som bedöms kunna behöva respiratorvård under lång tid (t.ex. ett par veckor), nekas intensivvård med argumentet att en yngre patient med bättre prognos kan komma att behöva platsen om några dagar, när intensivvårdsplatserna i regionen tar slut.”
på grund av dessa rapporter eller tips så kallades chefsläkare i regionen till ett möte i förra veckan. På detta möte där chefsläkare i Region Stockholm Elda Sparrelid kom uppgifterna fram.

Men uppgifterna var något som hon förnekade och hon menar att regionen inte har patientdata kopplat till de fall som uppgifterna till IVO handlar om. Därför kan de inte utreda om någon fått fel vård eller inte.
Och hon ska ha sagt: “Det är de som lämnat in tips till IVO som anser att patienter borde fått intensivvård, men inte fått det.”
Trots detta så skickades ett mail ut som var undertecknat av chefsläkaren Johan Bratt ut där det det bland annat stod: ”I ett läge när vi har mer än 70 lediga IVA platser i regionen är det viktigt att kriterierna för intensivvård inte blir för snäva”.

Under fredagen hade IVO och regionens chefsläkare Johan Bratt och Elda Sparrelid ett uppföljande möte. På det mötet fick IVO besked om vad sjukhuset tagit för åtgärder.
Linda Almqvist, chefsjurist på IVO sade: “Vi har fått en kvittens på att chefsläkarna har förtydligat vad som gäller kring Socialstyrelsens prioriteringsriktlinjer. Det vill säga att de inte behöver tillämpas eftersom det finns tillgång till IVA-platser i nuläget.”

Karolinska sjukhusets chefsläkare Filippa Nyberg skriver även ett mail till SVT då de tidigare tagit upp frågan, i detta mail skriver hon att sjukhuset välkomnar tillsynen, men att de inte mottagit något meddelande om tillsyn från IVO och att hon därför inte kan lämna några specifika kommentarer.
Hon skriver vidare att “Karolinska sjukhuset ger vård baserad på medicinska bedömningar, oavsett patientgrupp” och att “det är medicinska prioriteringar och framförallt den individuella patientens prognos att överleva intensivvård som avgör beslut för behandling i detta för intensivvården extraordinära läge”.

Men då frågar man sig dock vad Filippa Nyberg menar med att sjukhuset ger vård baserad på medicinska bedömningar?
Är inte en njursjuk en patient som bör prioriteras?
Eller det är kanske så att en sådan patient överlevnadschanser är för små i Coronapandemins tid?
Då skulle jag vilja ställa en fråga till den där chefsläkaren Filippa Nyberg om samma sak gäller med en som behöver intensivvårdas efter en hjärtinfarkt, hjärninfarkt eller stroke?
Är de heller inte några prioriterade fall numera i denna tid i Stockholm?

Så då är det bara dem som är medelålders Coronasjuka som har en förstaprioritering, alla andra lämnas åt sitt öde när sjukvården håller på att tryta i välfärdslandet Sveriges huvudstad?
Så var har den världsbästa sjukvården som Annika Strandhäll stod och skröt om tagit vägen?
Klarade den inte av en pandemi med några tusen svårt sjuka?
Är det nu inte dags att regeringen Löfven med Lena Hallengren i spetsen visar att det är de som är regeringen och slutar med att skjuta över ansvaret på regionerna?
Alla ska få den vård de behöver oavsett om det är en pandemi eller inte.

https://svt.se/nyheter/inrikes/larm-om-att-patienter-prioriteras-bort-ivo-gor-tillsyn-pa-karolinska
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/patienter-i-behov-av-intensivvard-kan-felaktigt-ha-prioriterats-bort