SD går mot strömmen i Sölvesborg och ökar i opinion medan S minskar

| 18 april, 2020

I alla medier har vi fått höra den senaste tiden att Socialdemokraterna snart är tillbaka i opinionssiffror de hade innan Sahlin och Juholts dagar samtidigt som de talar om att luften gått ur Sverigedemokraterna nu när det inte talas om migration, integration och kriminaliteten som det gjordes innan Coronaviruset kom hit och nu nästan lamslagit all annan politik än om hur Sverige ska klara sig genom denna krisen.
Men stämmer detta med att SD förlorar fotfäste överallt?
Nä, så klart det inte gör det. I Blekingska Sölvesborg det som brukar kallas för ”SD:s skyltfönster” är utvecklingen den motsatta. Där ökar stödet för Sverigedemokraterna medan det sjunker för Socialdemokraterna.

I en mätning som Sifo genomfört visar att SD i kommunvalet i Sölvesborg i dag skulle få 36 procent. Medan Socialdemokraterna, som innan styrde Sölvesborg fram till 2018, får 27 procent. Vid valet fick Sverigedemokraterna 29 procent, medan Socialdemokraterna fick 33 procent. Och enligt Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo säger att även om felmarginalen kan vara större på grund av att undersökningsmaterialet var så litet så är förändringarna ändå så stora att det går att dra slutsatser av resultatet.
Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Louise Erixon tror att SD:s ökning bottnar i att hon leder ”en stabil majoritetskoalition med mycket handlingskraft”.

Hon säger: “Beslut som har har fattats är i enlighet med vad vi har sagt. Vi är tydligt transparenta med vad för politik man får.”
Däremot är det socialdemokratiska oppositionsrådet Johanna Beijer mindre glad, hon tycker inte att Samstyret har bidragit med någon stabilitet till kommunen. Tvärtom.
Och hon säger: “Det är ett oerfaret gäng, det märks. De har bytt ganska många människor på ledande positioner. De lägger jättemycket förslag och ska förändra mycket, det är ganska stressande för tjänstepersonskåren.”
Och det tycker Beijer inte är något bra, hon menar att den socialdemokratiska politiken var det bästa för Sölvesborgsborna.

Några som följer det politiska arbetet i Sölvesborg är statsvetaren Tommy Möller och Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör för blekingska Sydöstrans socialdemokratiska ledarsida. Båda dessa menar att Sölvesborg är viktigt för SD då det visar att partiet inte är så omoget som Socialdemokraterna nationellt menar de är, och att de kan ta ansvar för samhället de styr över och att Louise Erixon kan vara en förklaring till varför partiet går starkt i Sölvesborg. Tommy Möller framför också en tanke om att det är också en möjlighet att få nationell uppmärksamhet för symboliskt viktiga frågor. Frågor som har att göra med den här konfliktdimensionen som handlar väldigt mycket om kultur och integrationsfrågor.

Medan Stig-Björn Ljunggren menar att Louise Erixon har klivit fram i Sölvesborg som en profil, som också är känd ute i landet. Det vet vi från andra kommuner, att om man har en ledande personlighet så röstar de i kommunen på den personen oavsett vilket parti de tillhör.
Stig-Björn Ljunggren säger: “En mer hypotetisk förklaring kan också vara att Sölvesborg på något sätt har blivit utsett till SD:s skyltfönster, men också som en nationell spottkopp. Sölvesborgarna kanske upplever att de är utsatta för omvärldens förakt och väljarna sluter då upp kring det lokala.”

Toivo Sjörén kommer med en annan hypotes och den är att det som debatteras nationellt, och vad som tas upp i riksmedia, behöver inte påverka uppfattningen i kommunen.
Han säger: “Det är hur man uppfattar det lokalt som är det viktiga.”
Jimmie Åkesson gläds över att partiet växer i hans hemkommun.
Han säger: “Jag tror att invånarna ser att både vi men också hela Samstyret har visat prov på både ambition såväl som kompetens för att styra en kommun tillsammans.”
Jag frågar mig om inte det inte är samma sak som händer i Sölvesborg som det händer i landet där det största partiet i den ledande koalitionen ökar, medan det ledande oppositionspartiet minskar?

Johanna Beijer är nog sur över utvecklingen i hennes kommun och hon framför sina tankar med att utvecklingen i Sölvesborg visar på en större trend, en trend som finns i Sverige och Europa.
Hon säger: “Det har blivit mer högerinriktat och konservativt i många frågor. Det finns en rädsla för ett öppnare samhälle.”
Men hon har svårt att peka på enstaka frågor där Socialdemokraterna kunde gjort mer och fått mer utrymme. Detta därför att det är mycket signalpolitik som SD för. Och det är lätt att säga att man vill att det ska vara ordning och reda i politiken. Enligt henne vill de det också, men det är svårt att opponera sig mot detta.

Och sen så är det nog svårare för Socialdemokraterna att sitta i opposition då de inte är vana att ha den ställningen efter så många år som styrande parti och som ensamt styrande i många fall. Att då inta oppositionsrollen och då speciellt när de inte kan få igenom något eftersom Samstyret har majoritet så gör det inte saken lättare för henne som oppositionsråd eller för partiet. Och dessa bekymmer kommer nog Socialdemokraterna att få dras med under den resterande tid denna mandatperioden samt nästföljande om inte oppositionsläget radikalt ändrar sig. Men det gör det inte så länge medborgarna i Sölvesborg tycker Samstyret gör ett gott jobb i kommunen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/sd-i-solvesborg-har-okat-s-backar-/?fbclid=IwAR0ZkwDzLCowfG_f0_0tc2R1Gv1LklHz7rFjxvulb8SNekQilBdYWHfHjXA