INSÄNDARE. Linda Isacson: Hur många är utsatta och ”segregerade” egentligen i Sverige?

| 19 april, 2020

Rinkeby-Kista

Är ”alla” invandrare mer utsatta och trångbodda och har det värre än ”alla” svenskar? Jag undrade sa flundrade det för ett tag sedan och läste scb statistik som JÄRVAVECKAN själva hade beställt för att visa hur hemskt det är……Tror de ångrar att de gjorde den beställningen då ALL fakta och statistik visar på allt annat. Nu i coronatider så är det aktuellt att IGEN att visa på FAKTA och hur det faktiskt är.

Detta skrev jag då efter jag hade läst rapporten.

Hur många är utsatta och ”segregerade” egentligen i Sverige?

I Sverige bor idag 10 230 185 personer. 556 076 personer av 10.2 miljoner bor i något av de 61 utsatta områdena som finns i sverige och tillsammans utgör de som bor i ursatta områden 5,4 procent av hela sveriges befolkning. I hela sverige finns det drygt 4,6 miljoner hushåll. Om man bara fokuserar på de 61 utsatta områdena i landet så rör det sig om ca 220 000 hushåll.

Det finns 2 543 420 personer i Sverige med utländsk bakgrund. 411 741 av dem – eller 16,2 procent – bor i utsatta områden. 50% av dessa 16.2% i utsatta områden bor endast kvar en kort tid och hälften bor kvar. (finns även hus, bostadsrätter i utsatta områden folk vill bo i) Svenskar är en bland den största etniska ”grupperna” som bor i utsatta områden och det finns många utlandsfödda etniciteter som inte bor i utanförskapsområden alls. Två av tre invånare i de utsatta områdena (67 procent) har ännu inte fyllt 45 år. Motsvarande andel i övriga landet är 55 procent. 12 procent av de boende i de utsatta områdena är 65 år eller äldre. I övriga Sverige är 20 procent 65 år eller äldre.

Är det mer trångbott i utsatta områden då?

I de utsatta områdena går det 2,53 personer på varje hushåll medan det går 2,19 personer på varje hushåll i övriga, icke utsatta delar av Sverige. Den genomsnittliga bostadsstorleken i de 61 utsatta områdena är drygt 72 kvadratmeter medan en genomsnittlig bostad i övriga landet är drygt 87 kvadratmeter .

Är skolorna sämre/värre i utsatta områden?

Genomsnittlig andel som kan söka till gymnasiet i de utsatta områdena 70.2 och i icke utsatta områden 80.6. Men det finns utsatta områden där genomsnittet ligget över 90% och det finns icke utsatta områden som ligger mycket lågt. Det finns också tydliga geografiska mönster i landet vad gäller utbildningsnivå bland vuxna och som kopplar mer till stad–land-aspekten än till områdets grad av utsatthet. Den högsta utbildningsnivån i Sverige finns i Stockholm–Uppsala-regionen, där ungefär hälften av den vuxna befolkningen har någon form av eftergymnasial utbildning. I Dalarnas och Gävleborgs län hittar vi den lägsta utbildningsnivån i landet.

Har invandrare sämre lön och är utestängda på arbetsmarknaden?

De vuxna i åldern 25–64 år med utländsk bakgrund som bor i icke utsatta delar av landet har nästan lika hög utbildningsnivå som sina grannar med svensk bakgrund – i alla fall om man mäter utbildningsnivån med hjälp av andelen som har någon form av eftergymnasial utbildning. 42,4 procent av dem med utländsk bakgrund och 43,6 procent av dem med svensk bakgrund har studerat vidare efter gymnasiet. Lönenivå följer utbildningsgrad och arbetslivserfarenhet inte etnicitet. Undersökningar visar att ca 80 % av vuxna utlandsfödda män har arbetat i sitt hemland och ca 40% av utlandsfödda kvinnor har arbetat i sitt hemland vilket kan bero på status och olika kulturer. I vissa kulturer är det låg status om ens fru måste jobba i andra kulturer har kvinnan inte ”fått” jobba pga landets förutsättningar i andra länder har både mannen och kvinnan jobbat.

I Sverige är 1 % fattiga enligt EUs norm. Snittet på fattigdom i EU ligger på 7%. Så att säga att allt i Sverige hela tiden beror på fattigdom och rasism och segregation stämmer inte överens med FAKTA och STATISTIK. Man vill måla upp egenpåhittade sanningar så visa gärna det efter vetenskap och fakta.

De 15 vanligaste födelseländerna – utöver Sverige – i landets 61 utsatta områden vilket berör ca 556 000 personer i hela sverige på ca 10.300.000 människor.

Så de etniska gruppernas procentandelen i utsatta områden är andelen av de 5.4% av sveriges befolkning som bor i något av de 61 utsatta områderna som då är uträknat i procent/nationalitet.

Somalia 35%

Etiopien 30,4%

Turkiet 29,7%

Irak 27,4%

Libanon 26,9%

XXSvenskar 26%XX

Chile 18,3%

Eritrea 16,9%

Polen 16,2%

BosnienHercegovina 16,3%

Syrien 15,7%

Jugoslavien 15,3%

Afghanistan 15,1%

Indien 14,0%

Iran 12,9%

Finland 5,4%

KÄLLA: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-flyttar-fokus-till-jarvaveckan/

Linda Isacson


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •