Linn Didriksson: Väljer coronaviruset ut folk med låg IQ och särskilt infekterar folk med lågt IQ? Tja enligt socialstyrelsen så är detta ”vetenskapligt belagt”

| 20 april, 2020

Bild: istock

Socialstyrelsen rapport: ””Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19”” – 17 April 2020

En av socialstyelsens riskgrupper för ” Risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid infektion med Sars-CoV-2-virus” är:

  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)

Har vi ett coronavirus som angriper folk efter deras IQ nivå?

Vad finns det för vetenskapliga belägg för detta?

Vilken IQ nivå väljer coronaviruset ut?

Hur mäter coronaviruset IQ nivån hos sin värdkropp?

Hur väljer coronaviruset ut folk som har rörelsenedsättning?

Är halta och rullstolsburna utvalda av coronaviruset?

Kan det kanske vara så att normalbegåvade människor som har valt att ha som arbetsuppgifter att ta hand om människor som har intellektuell funktionsnedsättning inte bryr sig om att skydda intellektuellt funktionshindrade personerna från coronasmittan? Att personalen runt personer med intellektuell funktionsnedsättning utgör den största risken att människor med intellektuell funktionsnedsättning riskeras att smittas ?

Har man en intellektuell funktionsnedsättning är man beroende av andra för att kunna klara sig i livet allt från att få hjälp att städa till att skaffa mat till att ha någonstans att bo etc. Föräldrar som har barn och anhöriga som har en intellektuell funktionsnedsättning utsätter inte medvetet sina barn för smittor. De gör ALLT för att skydda och hjälpa.

Linn Didriksson

Källa:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •