Råder det inte en akut brist på skyddsutrustning Johanna Sandwall? Om inte varför kommer där då larm om detta och varför stänger då skyddsombud ner sina arbetsplatser?

| 20 april, 2020

SVT skrev under gårdagen att bristen på skyddsutrustning är så akut att allt fler arbetsplatser inom hemtjänsten och på äldreboenden runt om i Sverige att de tvingas stänga ner verksamhet. De anses nu för farliga inte bara för personalen utan även för de äldre. Hemtjänsten i Eskilstuna stoppade arbetet efter att hemtjänstpersonal fick kortärmade regnponchos som skydd mot viruset. På flera andra ställen nekas de anställda munskydd.
Men hur står det till med skyddsutrustningarna, har inte Socialstyrelsens Johanna Sandwall under alla av Folkhälsomyndighetens presskonferenser sagt att de ligger 24-48 timmar före att det skulle bli en akut brist?

Stämmer inte de uppgifterna, eller är det så att hon har ljugit under dessa presskonferenser?
För nu verkar det som den otäcka sanningen börjar krypa fram, den om att bara i april har huvudskyddsombud runt om i landet ansett sig tvungna att stoppa arbetet inte mindre än sex gånger genom så kallade skyddsstopp. På SVT Agendas begäran har Arbetsmiljöverket listat de skyddstopp som genomförts på grund av brist på skyddsutrustning och oro över smittospridning av Covid-19. De har hänt den 1 april i Hemtjänst i Kiruna. Den 7 april Hemtjänst i Eskilstuna. Den 8 april på 2 olika äldreboenden i Stockholm. Den 15 april på ett äldreboende i Uddevalla, och den 16 april på ett äldreboende i Göteborg.

Elisabeth Antfolk på facket Kommunal i Stockholm säger: “Medlemmar berättar att de vårdar äldre med konstaterad eller misstänkt Covid-19 helt utan skyddsutrustning.”
Tobias Baudin, ordförande för Kommunal berättar att i snitt träffar en anställd i hemtjänsten tolv äldre under ett arbetspass. Och tidspressen är alltid stor och nu utöver tidspressen så vittnar allt fler om att personalen förvägras skyddsutrustning av arbetsgivare.
Så oron ökar dag för dag över att de inte kan skydda sig själva och de äldre från att smittas av covid-19.
Så Johanna Sandwall, hur står det till med försörjningen av skyddsutrustningar?

För du har ju lovat att där inte ska uppstå någon akut brist på detta, du har ju sagt att Socialstyrelsen har kontroll på läget.
Eller har det bara varit lögner det du och dina vänner på Socialstyrelsen spritt under presskonferenserna ni hållit på Folkhälsomyndigheten?
Nu verkar det i alla fall vara akut läge för Tobias Baudin säger att Kommunal inte kommer att tveka en sekund att införa fler skyddsstopp om så behövs. Han säger också att han inte tvivlar om att det kommer bli fler framöver. Och det handlar inte bara om privata aktörer som förnekar sina anställda skyddsutrustningar. Elisabeth Antfolk berättar larmen nu också kommer från arbetsplatser där kommunen är arbetsgivare.

Hon säger: “Våra direktiv är att hemtjänstpersonal och omsorgspersonal ska utföra arbetet som vanligt. Vi ska hantera äldre med symptom som om de har en förkylning eller säsongsinfluensa. Först när en sjuksköterska eller läkare konstaterar eller misstänker Covid-19 får vi hämta ut skyddsutrustning.”
Man ställer sig frågan om arbetsgivarna inte är rädda att de efter pandemin kan ställas inför rätta för arbetsskyddsbrott då det enligt lagen är straffbart att medvetet sprida en samhällsfarlig smitta?
Och framförallt är vårdföretagen och kommunen inte rädda för att ta död på sina klienter, på brukarna som bor på äldreboenden eller som har hemtjänst?

Under gårdagens Agenda svarar äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner Kristdemokraterna i Stockholm på varför personalen inte får den skyddsutrustning de vill ha. För de får inte det, de har Kommunals enkätundersökning de utför var vecka nu under Coronapandemin. 10 000 skyddsombud inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg får frågor om tillgången på skyddsutrustning. Senaste resultatet kom i fredags med en svarsfrekvens på 26 procent. Trenden börjar bli mer positiv, skyddsombuden upplever att det blivit något bättre vecka för vecka, men det är tydligt att oron finns kvar och är störst inom hemtjänsten. 45 procent av skyddsombuden svarar nej på frågan om det finns skyddsutrustning hos varje omsorgstagare inom hemtjänsten vid misstänkt eller konstaterad Covid19-smitta.

Så för en sista gång Johanna Sandwall och ni andra på Socialstyrelsen, råder det en akut brist på skyddsutrustning eller kommer du och de andra att fortsätta att mörka hur det verkligen ser ut?
För jag kan inte annat än hålla med Kommunals ordförande Tobias Baudin när han säger: “Det här handlar om människor som ska skydda våra äldre. Det kan inte fortsätta så här.”
Och det får inte fortsätta på detta viset. Ni lovade att skydda de svaga i samhället, men det är de som fått ta smällen när samhället inte var förberett och när myndigheterna tills en början negligerade allvaret med covid-19. Så ansvaret ligger på er och på regeringen som låtit er styra smitthanteringen.
Ansvaret ligger hos er och vi kommer aldrig att låta er glömma det.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hemtjanst-tvingas-stanga-ar-for-farlig?fbclid=IwAR0q_aL4SL0lQ2drKAoVJ8inuX7-9aihq2VtI9PquZAcPoIC8kw5aJ3asBY
https://www.svtplay.se/video/25859140/agenda/agenda-19-apr-21-15

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •