Sparekonomer varnar för regeringen Löfvens nya sparform “grönt sparande” ett ”miljösparkonto” då det kommer att straffa alla fondsparare

| 20 april, 2020

Nu mitt under Coronapandemin så försöker regeringen smyga igenom ett så kallat “grönt sparande” ett ”miljösparkonto”. Det ska formellt vara ett vanligt sparkonto där privatpersoner placerar sina pengar. Därefter ska banken se till att minst 70 procent av de inlånade pengarna i sin tur lånas ut till ”miljöcertifierade projekt”. Spararna ska få en liten morot av regeringen för detta sparande genom att de sänker skatten med en procent på det sparade kapitalet som finns på “miljösparkontot”.
Men så klart ska detta “gröna sparande” självfinansieras genom att regeringen gör en skattehöjning på fondsparande.

Men när fPlus varit i kontakt med olika sparekonomer så säger de enhetligt att detta förslag är illa genomtänkt.
Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank säger: “Det finns ingen motsättning mot ett engagemang för miljö och hållbarhet och god avkastning på det egna sparandet.”
Och hon stämmer in i den kritik som sparekonomen på Nordnet Frida Bratt tagit upp i en debattartikel i SvD där hon pekar på att de som väljer att satsa på ett miljösparkonto, dels riskerar att låsa in pengarna, dels får betydligt sämre avkastning jämfört med vanligt fondsparande.

I samma debattartikel tar hon också upp att flytta pengar från en fond är en direkt förlustaffär. Frida Bratt sågar också regeringens finansieringsplaner för den nya sparformen.
Hon skriver i debattartikeln: “I klartext så premierar man dem som flyttar pengar från fonder till detta sparkonto, och straffar samtliga fondsparare för det. Förslaget är häpnadsväckande i sin uselhet.”
Hon menar också det är ett uselt sparkonto för långsiktigt sparande eftersom det knappast ger någon ränta. Och att använda det som buffertsparande går heller inte eftersom fria uttag inte kan garanteras.

Regeringens grundtanke i förslaget om ett miljösparkonto är att det ska tillföra mer pengar till miljörelaterade projekt och på så sätt skynda på regeringens olika uppsatta miljömål. Men idag råder det ingen brist på pengar till dessa miljösatsningar, via det privata sparandet. Detta är även något regeringens egen utredning, de som tagit fram riktlinjerna för den nya sparformen påpekar. Johanna Kull sparekonom på Avanza menar därför att förslaget kan komma att ge en negativ inverkan på inströmningen av kapital.

Hon säger: “Ja, tvärtom kan den leda bort kapital från de fonder med en uttalad miljöprofil som redan finns, som har bra inflöden och en fungerande verksamhet. Jag tror att vi alla sympatiserar med tanken på ett ”grönt sparande” men det här slår helt fel. Reformer som inte uppfyller sitt syfte är inget annat än plakatpolitik.”
Det är inte enbart sparekonomerna som är kritiska till förslaget. Där kommer även kritik från den utredning som utarbetat förslaget, de slår fast att den miljönytta som sparandet är tänkt att ge, knappast blir av.

Så sensationellt nog avråder därför regeringens egen utredning från att genomföra de ändringar i skattereglerna som krävs för att finansiera ett miljösparkonto. Den enda förklaringen jag kan tänka mig i att förslaget om det “gröna sparandet” tillkommit är att det är ett förslag från Miljöpartiet och att Socialdemokraterna vill blidka dem på något vis för att deras politik har fått dåligt genomslag under den rödgröna regeringen. Maria Landeborn menar därför att hon inte tror att förslaget går igenom nu när kritiken växer. Det kräver minst en runda till för att kompletteras. Liknande tongångar hörs även från övriga ekonomer fplus varit i kontakt med.

Johanna Kull säger: “Jag hoppas verkligen att regeringen inte går emot sin egen utredning och ändå försöker införa det, för det kommer inte att gå igenom.”
Joakim Bornold ekonom på Söderberg och Partners säger: “Jag tror inte att det genomförs. Det finns en del tilltalande delar i det hela som kan locka sparare, men just nu är fokus på ett helt annat område med den pågående coronakrisen.”
Frida Bratt uttrycker sig så här sist i sin debattartikel. Intentionen att öka intresset för hållbart sparande är lovvärd. Men vad blir konsekvenserna av utredningens förslag?

Högre skatt på fonder och aktier, förflyttning av långsiktigt sparande till sparkonton utan ränta, samt ingen positiv effekt på miljön. Förslaget om miljösparkonto är häpnadsväckande ogenomtänkt.
Men som sagt var regeringen Löfven har gått emot sina egna utredare mer än en gång i sin iver att få igenom mindre genomtänkta förslag. Vi kan ju inte glömma ett av de sista förslagen, det om gymnasielagen där de gav”ungdomar” utan asylrätt rätten i att studera i Sverige. Så jag skulle inte bli förvånad om regeringen Löfven även denna gången går emot sina egna utredare. Bara för att bara för att blidka Miljöpartiet som de behöver för att få behålla regeringsmakten.

https://www.fplus.se/sparekonomer-larmar-regeringens-forslag-straffar-alla-fondsparare/a/50gK8O?fbclid=IwAR0VjCWLhOJsH73PAv7kVSc_1ZcQrrQV1iJ285k5vhTf79OxBdtWJERF_Nk
https://www.svd.se/uselt-sparforslag-straffar-fondspararna

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •