Migranter har betydligt lägre utbildnings- och kunskapsnivå än infödda svenskar.

| 21 april, 2020

Jag tror där inte är många svenskar kvar som fortfarande tror på det som spreds 2015 under flyktingkrisen med att migranterna som kom då var ett kompetenstillstkott som skulle göra att vi fick en superekonomi något som Karl-Petter Thorwaldsson då sa. Jag tror heller där inte är många kvar som fortfarande har illusionen att de som kom huvudsakligen var högutbildade med eftergymnasial utbildning. För dessa så kallade “fakta” politiker från högern till yttersta vänstern försökte svindla oss med var bara lögner och falskt tal. Likadant var det talet att de snabbt skulle komma in i det svenska arbetslivet, något som visade sig ganska snabbt men som allt för få av de ledande politikerna vågat erkänna.

I detta inlägget kommer jag att börja med hur det ser ut med huvudparten av migranternas utbildning och visa varför de har så svårt att klara utbildningen i Sverige. Ekonomifakta presenterade en studie den 2 mars om utbildningsnivå för utrikes födda som visade att de som kom 2015 och framåt har haft en stor grupp med betydligt lägre utbildningsnivå än den svenska befolkningen generellt har. De skriver att mer än hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens. Den visar också på att vissa av de länders vuxna befolkning, 25 år och äldre, som var överrepresenterade bland migranterna från 2015 och tills idag har mycket få utbildningsår, alltså skolår.

De som har lägst antal utbildningsår är föga förvånande de som kommer från Afghanistan där de i genomsnitt bara har 3,9 skolår innan de kommer till Sverige, de följs av den som kommit från Eritrea som likt Afghanerna bara har 3,9 skolår bakom sig. Inte mycket bättre är det med de som kommit från Syrien, där genomsnittet ligger på 5,1 skolår. De som har bäst utbildning av dem som är den vanligaste flyktinginvandraren till Sverige är de från Irak som i genomsnitt har 7,3 skolår innan de kom hit. Detta kan man då jämföra med att den genomsnittliga skolutbildningen i Sverige 2018 var 12,4 år.
Så är det så konstigt att de inte är detta kompetenstillstkott som det påstods?

Detta avspeglar sig inte bara i att dessa migranter har svårt att genomföra sina SFI-utbildningar utan också att det tar lång tid innan merparten kan försörja sig själva genom arbete på den öppna arbetsmarknaden. I genomsnitt tar det 13 år i Sverige innan hälften av de utlandsfödda kommit i arbete på den öppna marknaden. Detta avspeglar sig nu när företagen får säga upp folk tack vare en vikande marknad. Då är utlandsfödda särskilt utsatta, för det är de som har svagast förankring på arbetsmarknaden som först slås ut när konjunkturen viker. Och det är de som också har svårast att komma tillbaka när väl konjunkturen vänder. Detta kunde säkert varit bättre om integrationen väl fungerat i landet, men som alla vet har Sverige inte haft någon fungerande integrationen, bara extrem migration.

I torsdags förra veckan presenterade entreprenörskapsforum en varningssignal i en rapport där de menar att integrationen fungerar även i högkonjunktur betydligt sämre än vad den officiella statistiken visar. I studien har de följt alla utlandsfödda i åldern 20-64 år, från år 1990 till 2016. Men istället för att använda enbart sysselsättningsmåttet, den räknas som sysselsatt som har arbetat minst en timme under november månad, har man kompletterat med ett annat mått, självförsörjningsgraden. Gränsen för att räknas som självförsörjande sattes lågt, det räcker att tjäna 12 600 kronor i månaden efter skatt. Det är alltså lägre än en kollektivavtalsenlig heltidslön, men motsvarar ungefär bidragsnivån.

Skillnaden blev då stor gentemot den statistik som regeringen vill få oss att tro på. I denna statistik visade det sig att hälften av migranterna hade sysselsättning efter fyra år, men det tar 13 till 14 år innan lika många kan räknas som självförsörjande. Det är alarmerande dåliga resultat. Inte minst som gruppen utlandsfödda inte bara omfattar flyktingar och deras anhöriga, utan också arbetskraftsinvandrare. Allra svårast att få jobb är det för dem som saknar utbildning. Forskarna konstaterar att en majoritet av utrikes födda utan högre utbildning blir aldrig självförsörjande. Och dessa forskare kommer nu med en uppmaning till både den sittande regeringen, men även till kommande regeringar och det är att Sverige måste hålla antalet asylsökande lågt under lång tid framöver.

Regeringarna kan inte fortsätta med testerna av kreativa och mindre kreativa lösningar för att långtidsarbetslösa ska få jobb. Sådana lösningar som SFI-lyft, utbildningsplikt, nystartsjobb, jobbcoacher, yrkesintroduktionsanställningar, extratjänster, plusjobb, traineejobb, moderna beredskapsjobb, instegsjobb, Fas 3. Forskarna bakom studien som entreprenörskapsforum presenterade menar att om integrationen ska fungera så måste Sverige ställa ett krav på att lära sig svenska, och att det måste kopplas till försörjningsstödet, medborgarskapet och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Dessutom menar de att det bör kombineras med inträdesjobb med lägre ingångslöner, satsningar på yrkesutbildningar och bidragstak.

Men framför allt måste regeringarna ha ett volymstopp, det går inte att frångå volymfrågan. Sverige kan inte fortsätta ta in dessa volymer migranter och anhöriga som de gör nu. För då kommer aldrig integrationen att fungera. Då kommer Sverige fortsätta bygga på ett utanför samhälle där utanförskapet blir en identitet och där merparten blir försörjda av staten på ett eller annat sätt. Detta bygger man inte ett hållbart samhälle på, i ett sådant samhälle frodas kriminaliteten som sen sprider sig till den övriga samhällskroppen som en cancer. Och ett sådant samhälle kommer till slut att ta död på nationen då den till slut kollapsar med oroligheter och våld likt det som Libanon fortfarande lider av.

Man får bara hoppas att de svenska medborgarna som röstat för detta samhälle och de politiker som genomfört det inser att den vägen de gått leder bara till en återvändsgränd, att den vägen inte för framåt för nationen Sverige. Vi får bara hoppas att de inser detta innan det är för sent så det går att ordna upp det som ställts till i landet innan det händer allt för mycket. Jag är dock inte positiv till att något ska ändras så länge de politiker som sitter vid makten nu sitter kvar, det behövs nya ögon för att se detta och framför allt krävs det handlingskraft från regeringen. Tyvärr saknas denna handlingskraft nästan helt i regeringen, de är snarare totalt handlingsförlamade när det gäller migrationen och de lögner om den de spridit under så många år.

https://samtiden.nu/2020/04/betydligt-lagre-utbildnings-och-kunskapsniva-hos-migranter/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/utbildningsniva/
https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-plan-for-alla-som-inte-kan-forsorja-sig/

4 tankar på “Migranter har betydligt lägre utbildnings- och kunskapsnivå än infödda svenskar.

 1. Christer

  Den här rapporten kan ni skicka till riksdagen och gammelmedia. Det är bara de som trött något annat . Vi , verklighetens folk , visste det redan .

 2. ulf

  S regeringens ledamöter har ännu lägre utbildning än många av dessa,inom S räcker det med att avsky fri företagssamhet och hylla brist på utbildning och bildning generellt.Där räcker det med ett sossemärke och någon facklig kurs.
  Men det är klart,nu är man ju inom Bidrag(S)partiet i intellektuell fas med den lågutbildade röstboskap man importerar och avlönar via alla sorters bidrag !??

 3. Lars i Huddinge

  Jag tycker att man ska kräva åtminstone en fil.kand för att få bli riksdagsledamot och utöver detta minst 3 års arbetslivserfarenhet. Fördelen med detta vore att individen erhåller lite omvärldskunskap och insikt om sakernas tillstånd. Då skulle vi slippa en massa dumheter från riksdagens utskott och -kammare.

 4. Carl den 12

  Att sälja droger exempelvis i, utanför, runt Nordstan 5:ans shoppingcenter i Göteborg, kan inte kräva särskilt mycket studier och poäng.
  Vi som arbetar och betalar skatt ska inte behöva se och ha det här omkring oss och inte heller våra barn, unga och äldre.

  Calle undrar hur ni politiker kan tillåta att Sverige har raserat, så här på några år.
  Inte är det bara rädslan för att ta debatten ang ursprung kopplat till olika former av kriminalitet som skaver.
  Det är något annat, något större än så !!!
  Men, så länge ni politiker inte står upp och talar till och med oss om den verklighet vi lever i, så ger ni sken utav att stötta den skada det gör på vårat folk och land?

Kommentarer är stängda.