Lucretia Borgia: Region Gävleborg har beslutat att covid-19-smittade som bor på äldreboenden inte ska få syrgas

| 22 april, 2020

Genrebild. Källa: Svt

Istället ska de behandlas med opioider som försvagar andningsfunktionen och leder till en bekvämare dödsprocess.

Huvudanledningen uppges vara att personalen på dessa boenden saknar kompetens för att administrera syrgas.

“Att sätta in syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående hantering är ej aktuellt. Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO är inte aktuellt vid Covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa symtomen snarare än syrgassaturationen. Oftast har opioider bättre symtomlindrande effekt än syrgastillförsel.”

Lucretia Borgia

Region Gävleborg


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •